Žilinský deň chirurgie ruky

Žilinský deň chirurgie ruky

Žilinský deň chirurgie ruky

s témou

Artroskopia zápästia a endoskopické výkony na ruke

Poliklinika ŽILPO s.r.o sa špecializuje na chirurgiu ruky už 4 roky. Krok za krokom zdokonaľuje diagnostické a terapeutické postupy, ktoré zvyšujú úroveň starostlivosti o pacientov a ich problémy s rukou. Nemusíme zdôrazňovať ako je človek obmedzený pri ochorení či traume ruky. Preto tento mladistvý odbor je čoraz viac predmetom záujmu lekárov – ortopédov, traumatológov, neurológov.

A práve ďalším krokom vpred v snahe vystúpiť nad rámec bežnej starostlivosti o pacienta je usporiadanie celoslovenského sympózia – Žilinský deň chirurgie ruky s témou artroskopia zápästia a endoskopické výkony na ruke. Toto stretnutie lekárov rôznych odborov so záujmom o chirurgiu ruky sa konalo 23. 1. v Holiday Inn za organizácie ŽILPO s.r.o polikliniky a pod záštitou Slovenskej artroskopickej poločnosti.

Žilinský deň chirurgie ruky

Žilinský deň chirurgie ruky

Prítomnosť lekárov z celého Slovenska bola bohatá a naviac bol veľký regionálny záujem prekonaný aj aktívnou účasťou lekárov z Čiech. Prednášky Doc. MUDr. Čižmáře I./Brno/, MUDr. Vodičky Z. /České Budějovice/ a MUDr. Kebrleho R. /Vysoké nad Jizerou, majiteľa The Best European Hand Diploma/ boli skutočnou lahôdkou o možnostiach terapeutických postupov v rámci artroskopie zápästia. Neopomíname ani prednášky MUDr. Hegera T. /Bratislava/, ktorý je vlajkonosičom slovenskej artroskopie tohto kĺbu a v rámci sympózia uviedol jej základné princíp a využitie.

K artroskopii zápästia ako nosnej téme sa počas podujatia pridružili ďalšie nie menej zaujímavé ukážky endoskopických výkonov na ruke. Ich prezentáciu zabezpečili MUDr. Fibír A. /Hradec Králové/, MUDr. Kovalčík S. /Žilina/ – s témou endoskopického riešenia syndrómu karpálneho tunela, MUDr. Cigaňák J. /Prievidza/ a MUDr. Eľko M. /Michalovce/ – s témou endoskopického riešenia zrastov zápästia a endoskopie koreňového kĺbu palca často postihovaného degeneratívnym ochorením tzv. rizartrózou.

Žilinský deň chirurgie ruky

Žilinský deň chirurgie ruky

Organizácia i vedenie, ktorých sa zhostil MUDr. Kovalčík S. /chirurgia ruky ŽILPO/ boli veľmi pozitívne hodnotené. Záber sympózia bol cielený na úzko špecifickú problematiku a v rámci nej prebiehala aj detailná prezentácia a diskusia v príjemnom hotelovom prostredí. K spokojnosti účastníkov prispeli i medicínske a farmaceutické firmy reklamou svojich produktov súvisiacich s témou sympózia.

Lekári – nadšenci chirurgie ruky – odchádzali zo sympózia s novými poznatkami a tiež s výzvou k novým, pre pacienta menej invazívnym a lepšie tolerovateľným chirurgickým výkonom, čo endoskopia ako miniinvazívna metóda ponúka. Záverom dúfajme, že tento počin bude mať aj svoje pokračovanie, čo organizátori povzbudení záujmom a vynikajúcou odozvou zúčastnených, prisľúbili.

Žilinský deň chirurgie ruky