Otorinolaryngológia

Pozvánka na seminár Spolupráca ORL a pediatrie

Milé kolegyne a kolegovia,

v snahe zlepšiť našu ambulantnú spoluprácu, navzájom sa spoznať a predstaviť vám nové ORL techniky jednodňovej chirurgie u detí, Vás srdečne pozývam na stretnutie a seminár.

Termín: 16. marca 2018 o 13.30 hod.

Miesto: ŽILPO, Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina – Vlčince (Jednodňová ambulantná starostlivosť, seminárna miestnosť 6. poschodie)

Cieľom je vzájomná multiodborová synchronizácia postupov predoperačných vyšetrení, indikácií tonzilotómie, endoskopickej adenoidektómie a prístupu k syndrómu spánkového apnoe v detskom veku z rôznych uhlov pohľadu.

Seminár je hodnotený pre lekára aj sestru 2 kreditmi.

Program:

  1. Prehliadka operačných sál a workshop – prezentácia techník vyspelých zdravotných systémov na liečbu chorôb podnebných mandlí a hltanovej mandle – RFITT technika (rádiofrekvenčne indukovaná termoterapia) – MUDr. Hanzel PhD, MUDr. Adamová
  2. Prednášky:
  • RFITT v ORL – MUDr. Hanzel PhD, Klinika ORL a ChHaK JLFUK UNM v Martine
  • Poruchy spánku u detí spojené s chrápaním z pohľadu ORL – MUDr. Adamová, Žilpo s.r.o., Klinika ORL a ChHaK JLFUK a UNM v Martine
  • Tonzilotómia – MUDr. Adamová
  • Endoskopická adenoidektómia a tonzilotómia, pohľad anesteziológa – MUD. Mičková, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLFUK a UNM v Martine
  • Kedy odporučiť endoskopickú adenoidektómiu, tonzilektómiu even. tonzilektómiu z   pohľadu imunológa – MUDr. Neuschlová, Pediatrické oddelenie FNsP Žilina

Na záver Vás pozývam aj na malé občerstvenie a neformálnu diskusiu.

Prosím, potvrďte mi vašu účasť, Ďakujeme !

S úctou,

MUDr. Denisa Adamová, ŽILPO s. r. o.
Klinika ORL a ChHaK JLFUKa UNM v Martine