Alergologická a imunologická ambulancia

Personál:
MUDr. Hančinová Ľubica
zdrav. sestra: Trúchliková Michaela

Ordinačné hodiny:

PONDELOK: 07.00 – 15.30 hod.

UTOROK:      07.00 – 15.30 hod.

ŠTVRTOK:    07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 08
e-mail: lubica.hancinova@zilpo.sk

Vyšetrujeme a liečime dorastencov nad 15 rokov a dospelých pacientov s alergickými ochorenimi horných a dolných dýchacích ciest, očí, kože tráviaceho ústrojenstva, stavy ohrozujúce život po bodnutí hmyzom, po požití liekov a pod. Vykonávame tiež diagnostiku a liečbu porúch imunity (munodeficity vrodené , získané, recidivujúce) infekcie (bakteriálne , vírusové , kvasinkové) a niektoré autoimunitné ochorenia. Ambulancia má k dispozícii kvalitné prístrojové vybavenie (spirometer, rhinomanometer, pulzný oxymeter). Dostupný je celý rad kožných testov.

Druhy výkonov

1. diagnostické výkony – všeobecné:

 • kožné prick testy
 • inhalačné alergény (celoročné, sezónne, zvieratá, plesne, latex)
 • potravinové alergény
 • odber krvi na špecifické IgE (potvrdenie precitlivelosti laboratórnou metódou – aktuálneho imunitného profilu)

2. diagnostické výkony – dýchacie cesty:

 • spiromnetrické vyšetrenie
 • základné funkčné vyšetrenie pľúc (objemy , prietoky)
 • BDT (bronchodilatačný test po podaní liekov)
 • námahový test (postupne zvyšovaná záťaž na bicyklovom ergometri a následne meranie ventilačných funkcií)
 • reakcia dých. ciest na námahu
 • rhinomanometria – meranie priechodnosti nosa (prietok a tlak) pri opuchu sliznice, polypoch, vybočení prepážky a pod.
 • meranie priechodnosti nosa / prietok a tlak/ pri opuchu sliznice , polypoch ,vybočení prepážky a pod.
 • pulzná oxymetria – aktuálna hladina kyslíka v perifernej krvi

Pre všetky spirometrické vyšetrenia je potrebné priniesť popis RTG pľúc!

3. diagnostické vykony pri tráviacich ťažkostiach:

 • vyšetrenie alimentárnej precitlivelosti, vyšetrenie na vylúčenie celiakie, neznášanlivosti kravského mlieka
 • vyšetrenie hladiny DAO – syndróm histamínovej intolerancie

4. liečebné výkony:

 • ošetrenie alergénovou imunoterapiu- podávanie injekčnej “vakcíny” – peľové , roztočevé , zvieracie
 • vedenie s.l. liečby – kvapky a tabletky
 • nastavenie a edukácia pacienta pri liečbe astmy, kontrola podania inhalačných liekov , monitorovanie PEF
 • vyhľadávanie spúšťačov, edukácia použitia adrenalínového pera
 • imunomodulačná liečba – p.o., injekčná

Pacientov na vyšetrenie objednávame na základe odporúčania obvodného lekára, prípadne špecialistu.
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta – prístrojové vyšetrenie, kožné testy, krvné testy, konzultácia prinesených výsledkov (je možné za úhradu podľa aktuálneho cenníka).