Alergologická a imunologická ambulancia

Personál:
MUDr. Hančinová Ľubica
zdrav. sestra: Trúchliková Michaela

Ordinačné hodiny:

PONDELOK:

UTOROK:

ŠTVRTOK:

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 08
e-mail: info@zilpo.sk

Z dôvodu odchodu pani doktorky do starobného dôchodku sa ukončuje činnosť alergologickej ambulancie.

V prípade, že potrebujete zdravotnú dokumentáciu napíšte žiadosť o vydanie na emailovú adresu pzs@zilpo.sk kde uvediete meno a rodné číslo.

Zdravotnú dokumentáciu si potom môžete vyzdvihnúť na ambulancii PZS (1.poschodie) každý utorok v čase od 13:00 do 13:30 hod.