Detekcia koronavírusu SARS-CoV-2

Online formulár / žiadanka

LEGENDA A VYSVETLIVKY:

  • RT PCR – metóda na dôkaz RNA vírusu SARS – CoV-2 z výteru
  • IgA – vyšetrenie slizničných protilátok proti SARS CoV-2 z krvi
  • IgM – vyšetrenie „ akútnych protilátok“ proti SARS CoV-2 z krvi
  • IgG – vyšetrenie „ dlhodobé protilátky“ proti SARS CoV-2 z krvi
  • Antigénové testy – metóda na dôkaz vírusu SARS – CoV-2 z výteru
Vyšetrenie hladiny postinfekčných  anti-SARS-CoV-2 IgG protilátok sa doporučuje po 3-4 týždňoch od začiatku infekcie resp.pozitívneho RT-qPCR testu.
Vyšetrenie hladiny postvakcinačných anti-SARS-CoV-2 S-RBD IgG protilátok po I. očkovaní je vhodné  po 4-6 týždňoch a po II.očkovaní po 2-3 týždňoch.

Žilpo, s.r.o. Vysokoškolákov 31 • 010 08 ŽILINA • e-mail: covid@zilpo.sk  • tel.: 041 56 270 27 • 0917 241 429