Poradovník pre náhradníkov očkovania COVID 19

Online formulár pre osoby v súlade s aktuálnou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30 minút od zavolania !  Očkovanie náhradníkov prebieha od 13:30-14:15.

Pred vakcináciou odporúčame vopred vytlačiť a vypísať dokumenty:

1. Dotazník pacienta + Čestné prehlásenie

2. Poučenie a informovaný súhlas pacienta

OBJEDNÁVACÍ FORMULÁR

Momentálne je pozastavená možnosť prihlásenia sa do zoznamu náhradníkov.

Ďakujeme za pochopenie!