JZS urológia

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Personál:
zdravotné sestry:
František Mišejka
Janka Kuhajdíková

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 11
e-mail: info@zilpo.sk

Jednodňová starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje formou ambulantnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín. V rámci jednodňovej starostlivosti sa vykonávajú operačné, diagnostické a liečebné výkony v jednotlivých špecializovaných odboroch.

Pacient vhodný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti formou jednodňovej chirurgie je taký, ktorý je plánovane prijatý do zdravotníckeho zariadenia na operáciu, vyžaduje priestor na zotavenie (prebudenie z celkovej anestézy, ústup účinku zvodnej a regionálnej anestézie), ale nevyžaduje zotrvanie v zariadení dlhšie ako 24 hodín.

Výkon jednodňovej chirurgie je taký výkon, kedy pacient prichádza do zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone pacient odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, optimálne do 12, najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

Druhy výkonov

 • operácia fimózy (cirkumcízia zo zdravotných dôvodov)
 • operačná repozícia parafimózy
 • 
sterilizácia muža
 • resekcia carunkuly uretry
 • operácie hydrokély u chlapcov
 • operácie jednoduchej hydrokély mužov
 • orchiopexia retinovaného hmatného semenníka
 • diagnostická cystoskopia 
uretrálna suspenzia (so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie)
 • 
frenuloplastika pre frenulum breve
 • plastika varikokely
 • 
orchiektómia pri atrofickom semenníku
 • 
divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
 • 
resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
 • resekcia kondylomát na penise