Poradovník pre náhradníkov očkovania COVID 19

Online formulár pre osoby, ktoré spĺňajú potrebné kritérium.

Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30 minút od zavolania !  Očkovanie náhradníkov prebieha od 13:30-14:15.

Pred vakcináciou odporúčame vopred vytlačiť a vypísať dokumenty:

1. Dotazník pacienta + Čestné prehlásenie

2. Poučenie a informovaný súhlas pacienta

OBJEDNÁVACÍ FORMULÁR

  • Osoby, ktoré spĺňajú jedno z nižšie uvedených kritérií, budú figurovať ako náhradníci a podľa zásob očkovacej látky na daný deň ich predvoláme.
    Osoba s vekom najmenej 56 rokov a s ochorením podľa bodu F písm. b) prvého bodu:
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY