Pedopsychiatrická ambulancia

Personál:
MUDr. Šustrová Mária
zdrav. sestra: Čerepová Martina

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 42
e-mail: maria.sustrova@zilpo.sk

Poskytujeme starostlivosť pre deti a adolescentov z okresu Žilina, Bytča. Robíme diagnostiku a terapiu psychických porúch v tejto vekovej kategórii. Úzko spolupracujeme s DO Psychiatrickej kliniky FMN v Martine, DO Psychiatrickej nemocnice v Kremnici. V rámci regiónu sa venujeme aj skupinám s mentálnym deficitom, vývinovým poruchám ako aj špecifickým poruchám vývinu školských zručností , ktoré pravidelne konzultujeme a diagnosticky spresňujeme v rámci spolupráce s pedagogicko-psychologickými ambulanciami v regióne, ako aj so špeciálnou pedagogicko-psychologickou ambulanciou v Žiline.

Druhy výkonov

  • liečba vývojových porúch v detskom veku (poruchy reči a učenia)
  • liečba psychotických porúch v detstve a adolescencii
  • liečba neurotických a špecifických úzkostných porúch (fobie, posttraumatické stresové poruchy, obsedantne-kompulzívne poruchy)
  • liečba porúch príjmu potravy (mentálna anorexia a bulímia)
  • liečba porúch správania a emócii
  • liečba psychických porúch so somatickými prejavmi (tiky, poruchy spánku, neorganická enureza a aencopresa)
  • rodinná terapia
  • relaxačné techniky