Základný kurz rehabilitácie ruky

lektorky:

Mgr. Milada Kukačková
Mgr. Věra Jančíková, Ph.D.
Ivana Krejčí

Rehabilitácia ruky

Dátum:

24.4.2020

Miesto:

Hotel Dubná skala • Žilina

Účastnícky poplatok: 70 €

Obed je v rámci účastníckeho poplatku.
Platba výlučne na účet cestou www.zilpo.sk

Organizátor Žilpo s.r.o, Žilina, email kovalks@yahoo.com, www.zilpo.sk

Registrácia – formulár

Údaje ku platbe:

IBAN: SK49 0200 0000 0028 4132 6557
VS: 20200131
ŠS: 1111
Správa pre prijímateľa:
Meno + Priezvisko

Fakturačné údaje:
Meno, Priezvisko, Adresa
(v prípade zamestnanca)
Názov firmy, sídlo, IČO, DIČ, IČDPH
(v prípade firmy)

Služby a starostlivosť NZZ ŽILPO

Aktuality