Ambulancia rehabilitácie, fyziatrie a balneológie

Personál:
MUDr. Špániková Eva
zdrav. sestra:

fyzioterapeuti:
Kubišová Janka
Bc. Rothová Jana
Bc. Klincová Mária
Mgr. Juraj Ondák
Mgr. Martin Štefánik

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 83
e-mail: info@zilpo.sk

Rehabilitácia je odbor medicíny, ktorý na liečbu alebo prevenciu porúch zdravia používa pohyb a iné fyzikálne podnety, prostriedky. Vyvíjala sa na základe empírie a je najstaršou formou liečenia. Jej liečebné procedúry sú zamerané na zlepšenie alebo obnovu zmenenej funkcie ľudského tela. Predstavujú komplex na seba vzájomne naviazaných techník, cieľom ktorých je obnova organizmu a zvýšenie jeho funkčnej zdatnosti. Rehabilitácia je nevyhnutnou súčasťou komplexnej liečby pacienta nielen pri liečbe pohybového aparátu / chrbtice, kĺbov, šliach, svalov / ale i pri iných systémoch – kardiovaskulárny, gastrointestinálny atď. Na rozdiel od liekov, nemá vedľajšie účinky a preto je pre ľudský organizmus bezpečná, s možnosťou vysoko pozitívneho využitia u stavov pri ktorých použitie liekov nie je vhodné. Vo svojej činnosti využíva hlavne manuálne techniky skúsených a odborne zdatných fyzioterapeutov, ale tiež výdobytky modernej vedy v podobe prístrojov ako polarizované svetlo, rôzne druhy elektrických prúdov, ultrazvuk, magnet a najprirodzenejšie, najstaršie vodné procedúry. Naše oddelenie rehabilitácie Vám v príjemnom prostredí ponúka liečebné procedúry zamerané na odstránenie pocitu únavy, vyčerpanosti, bolestí pohybového aparátu a celkové zlepšenie kondície organizmu.

Druhy výkonov
základné, vstupné rehabilitačné vyšetrenie, kontrolné vyšetrenie, aplikácia laseru a obstrekov

Elektroliečba

 • magnetoterapia
 • interferenčné prúdy
 • liečba ultrazvukom
 • diatermia
 • elektrostimulácia
 • prístrojová lymfodrenáž
 • fototerapia
 • termoterapia
 • HBO

Vodoliečba

 • končatinový vírivý kúpeľ HK, DK, celotelový

LTV

 • s využitím špecializovaných metód