Imunológia

Centrálne klinické laboratórium

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 72
e-mail: ckl@zilpo.sk

Imunológia sa zaoberá poznatkami základnej imunológie a klinickej imunológie. Zaoberá sa zložením a funkciou imunitného systému človeka, mechanizmami bunkovej a humorálnej imunity na bunkovej molekulovej úrovni, ako aj preventívnym a terapeutickým a praktickým využitím imunológie v medicíne a farmaceutickej praxi. Základná časť imunológie sa zaoberá zápalom, horúčkou, štruktúrou a funkciou komplementu, cytokínov, antigénov a protilátok. Klinická časť imunológie je zameraná na antiinfekčnú, transplantačnú a protinádorovú imunitu. Okrem toho sa zaoberá imunopatologickými chorobami, ako aj vplyvom životného prostredia na imunitný systém človeka. Veľký dôraz je kladený na zloženie, prípravu, aplikáciu a využitie vakcín, prípravkov na pasívnu imunizáciu a imunomodulátory.

Odberový systém CKL

Odbery venóznej krvi

1. bez protizrážanlivých činidiel

  • vyšetrenie protilátok v sére, dôkaz autoprotilátok, dôkaz liekovej alergie, onko markery, hormóny, špecifických protilátok IgE