Urogynekologická ambulancia

Personál:
MUDr. Karisná Vilma
zdrav. sestra: Mgr. Michalovičová Martina

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 43
e-mail: vilma.karisna@zilpo.sk

Na urogynekologickej ambulancii vykonávame komplexnú diagnostiku a liečbu inkontinencie moču (únik moču a schopnosť zadržania moču), ako aj iných funkčných porúch dolných ciest močových. Problémy so zadržaním moču, časté dráždivé močenie, nočné močenie, neúplné vymočenie. Na diagnostiku používame najmodernejšie prístrojové vybavenie (multikanálová urodynamická aparatúra, vrátane EMG, SONO vyšetrenie). Vyšetrenia sú nebolestivé, netrvajú dlho a pacientky ich dobre znášajú. Na základe vyšetrení je možné presne určiť spôsob liečby (či už konzervatívny, alebo operačný).

Druhy výkonov

Konzervatívna liečba

Lieky

  • časté denné a nočné močenie
  • neovládatelné nutkanie na močenie spojené s únikom moču
  • pocit plného močového mechúra po vymočení
  • prerušované, alebo zdlhavé močenie
  • poruchy močenia pri neurologických onemocneniach a po neurochirurgických operáciach
  • (sclerosis multiplex, stavy po operáciach chrbtice)

Gymnastika svalstva panvového dna a posilovanie zvieračov

Predpis inkontinenčných pomôcok

Operačná liečba

  • suburetrálne slingy – TVT secure a TVT obturator (páskové operácie)
  • hysteroskopia