Oftalmologická ambulancia

Personál:
MUDr. Kolíková Emília
MUDr. Jurečeková Lenka
zdrav. sestra: Zimenová Ivana

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 58
e-mail: lenka.jurecekova@zilpo.sk

Zrak je telesný zmysel, umožňujúci videnie svetla, farby a tvaru telies a orientáciu v priestore. Zrak je považovaný za najdôležitejší a najcennejší zmyslový orgán ľudského tela a hoci sú všetky zmysly významné z hľadiska začlenenia jedinca do okolitého prostredia, zrakový vnem mu sprostredkuje väčšie množstvo informácií než ktorýkoľvek iný zmyslový orgán. Pokiaľ vidíme dobre, pokladáme to za samozrejmosť a ani si hlbšie nedokážeme uvedomiť význam zraku. Ponoriť sa do stáleho šera a tmy je pre všetkých nás nepredstaviteľné. Naša očná ambulancia poskytuje kompletné odborné vyšeterenia zrakového aparátu. Pracujeme s najmodernejšou diagnostickou technikou renomovaných značiek (ZEISS, NIDEK, OFTIS-OPTA, OKULUS, OLYMPUS, CANON).

Druhy výkonov

  • kompletné očné vyšetrenie
  • vyšetrenie refrakcie a predpis okuliarov
  • diagnostika a liečba očných ochorení
  • poradenstvo v súčasných možnostiach korekcie rafrakčných chýb oka
  • preventívne očné vyšetrenia
  • vyšetrenie predného segmentu oka a očného pozadia
  • meranie očného tlaku
  • odstránenie bradavíc, chronických jačmeňov, cýst
  • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
  • vyšetrenia zamerané na syndróm suchého oka