Telefónny zoznam

Spojovateľka – 041 / 562 70 11

Suterén
RTG príjemRTG laborant: Bursíková Iveta, Bedušová Ivana, Kardošová Katarína, Hujová Zuzana5627074
MR a RTG – lekárPRIM MUDr. Skácel Róbert5627018
MR a RTG – lekárMUDr. Miroslav Gajan5627041
MR a RTG – lekárMUDr. Hrtánková Jarmila5627044
Rehabilitácia – pracoviskoFyzioterapeut: Kubišová Janka, Röthová Jana, Valica Peter, Beňová Hana, Daniela Staníková, Bc. Ondák Juraj5627073
Rehabilitácia - telocvičňa5627093
Centrálne klinické laboratóriumRNDr. Gelatíková Anna
laborant: Řepišová Alena, Mgr. Mištríková Dana, Vojvodová Zuzana
sanitárka: Gajdošíková Jana
5627072
Molekulárna biológiaRNDr. Bohušová Tatiana5627078
Magnetická rezonanciaSlyško Jozef, Ing. Horička Matej, Lenčucha Erik5627096
Prízemie
Recepcia ZEKOL – Manažment pacienta (objednanie na vyšeternie)Klára Žiaková5627062
Lekáreň ŽILPOMgr. Biro Karol, Mgr. Rafa Matej, Doubravová Eva, Mgr. Deriková Jana, Mgr. Kajanová Daniela, Mgr. Kušnierová Margareta, Bolibrucová Margita, Zelníková Dana, Zelníková Blažena, Ing. Bielková Zuzana, Mgr. Frlička Juraj5627020
HYGMA, výdajňa zdravotných potriebMgr. Komačková Adriána
Bergerová Adriana, Lišková Renáta
5627071
Očná optika ZEKOLKotuláčová Magdaléna5627070
Očné centrum VIKOMPRIM MUDr. Molnárová Mária, PhD., MUDr. Michalides Martin FEBO, MUDr. Zelníková Miroslava, MUDr. Molnárová Martina, MUDr. Ďuranová Mária, MUDr. Dučová Lenka
zdravotná sestra: Pekárová Marcela, Uhliarikova Žaneta, Papánková Renáta, Šeroňová Zuzana, Majtánova Blanka, Kotuláčová Renáta
5627019
VrátnicaPersonál: Valíčková Jana, Straňankoá Marta5627011
Stomatologická ambulanciaMUDr. Štefanatný Michal5627009
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Majerčáková Jana
zdravotná sestra: Mgr. Heczková Irena
5627005
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorastMUDr. Uhrínová Viera
zdravotná sestra: Palugová Maria
5627028
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorastMUDr. Michnicová Katarína
zdravotná sestra: Barčiaková Alena
5627033
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorastMUDr. Hudecová Alena
zdravotná sestra: Rendárová Miroslava
5627034
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorastMUDr. Podolinská Daniela
zdravotná sestra: Ďuranová Mária
5627035
Ortopedická ambulanciaMUDr. Veselá Katarína
zdravotná sestra: Bačinská Zuzana
5627022
Oftalmologická ambulanciaMUDr. Zelníková Tatiana
zdravotná sestra: Mrvová Denisa
5627087
Ambulancii preventívnej medicíny
Vyšetrenie COVID-19
Muchová Dominika
Bc. Fraňová Marianna
Mgr. Vaclavíková Mária
5627027
Jednodňová zdravotná starostlivosť - OftalmológiaMUDr. Kurjaková Zuzana
zdravotná sestra: Vankuličová Dana
5627088
1. poschodie
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Matušík Marián
zdravotná sestra: Záskalická Mária
5627024
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Konečný Róbert
zdravotná sestra: Rosincová Viola
5627029
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Tompoš Martin
zdravotná sestra: Šeligová Marta
5627030
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Straňáková Eva
zdravotná sestra: Ševčíková Vlasta
5627032
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Škorík Pavol
zdravotná sestra: Ševčíková Tereza
5627037
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Dúhová Mária
zdravotná sestra: Slabá Alena
5627002
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Rolko Ladislav
MUDr. Rolko Helena
zdravotná sestra: Kubalová Ľubica Helena
5627098
Ambulancia preventívnej medicínyBc. Fraňová Marianna
Mgr. Vaclavíková Mária
Muchová Dominika
5627017
Jednodňová zdravotná starostlivosť - Gynekológia, sestryMUDr. Karisná Vilma
anestézia: MUDr. Kurjaková Zuzana
zdravotná sestra: Kuhajdíkova Jana, Lišková Adriana
sanitárka: Húbiková Marta
5627006
Chirurgická ambulanciaMUDr. Novák Petr
zdravotná sestra: Krčulová Emília
5627023
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Eva Pavlusová
zdravotná sestra: Drbulová Helena
5627036
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Stančík Stanislav
zdravotná sestra: Buňová Gabriela
5627007
RehabilitáciaMUDr. Schürgerová Eva
Fyzioterapeut: Kubišová Janka, Röthová Jana, Valica Peter, Daniela Staníková, Bc. Ondák Juraj
5627083
Psychiatrická ambulanciaMUDr. Dvorecká Marta
zdravotná sestra: Bačová Mária
5627066
Alergologická ambulanciaMUDr. Hančinová Ľubica
zdravotná sestra: Trúchliková Michaela
5627008
Interné a kardiológiaMUDr. Straňanková  Darina
zdravotná sestra: Cabajová Antónia
5627089
Interné a kardiológiaMUDr. Kunhartová Daniela
zdravotná sestra: Hlaváčová Renáta
5627069
Interná ambulanciaMUDr. Kulina Peter
zdravotná sestra: Kuricová Mária
5627057
Diabetologická ambulanciaMUDr. Ivákova Mária
zdravotná sestra: Sedliečková Eva
5627052
2. poschodie
Gastroenterologická ambulanciaMUDr. Cvejkušová Danka
zdravotná sestra: Králiková Zdenka
5627075
Gynekologická ambulanciaMUDr. Golská Viera
zdravotná sestra: Ďurišová Katarína
5627046
Ortopedická ambulanciaMUDr. Hromec Martin
zdravotná sestra: Kelemenová Zuzana
5627004
Interná ambulanciaMUDr. Spišák Vladimír
zdravotná sestra: Salátová Lýdia
5627039
Jednodňová zdravotná starostlivosť - lekáriMUDr. Zelník Štefan, PhD., MUDr. Baštek Ľubomír, MUDr., MUDr. Kovalčík Slavomír, MUDr. Kurjaková Zuzana - anestézia5627031
Jednodňová zdravotná starostlivosť - sestryzdravotná sestra: Mišejka František, Kuhajdíková Jana, Šugárová Renáta,, Kypusová Marianna, Puckalová Ivana
sanitárka: Holešová Mária, Húbiková Marta
5627038
Gynekologická a urogynekologická ambulanciaMUDr. Karisná Vilma
zdravotná sestra: Mgr. Michalovičová Martina
5627043
3. poschodie
Kožná ambulanciaMUDr. Pavlusová Jarmila
zdravotná sestra: Martišková Adriana
5627049
5627076
Neurologická ambulanciaMUDr. Glasnáková Anna
zdravotná sestra:
5627050
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Steinhübl Zuzana (rod. Hricová)
zdravotná sestra: Dupkalová Mária
5627003
Oftalmologická ambulanciaMUDr. Kolíková Emília, MUDr. Jurečeková Lenka
zdravotná sestra: Zimenová Ivana
5627058
ORL ambulanciaMUDr. Adamová Denisa, MBA, MPH
MUDr. Köhlerová Gabriela
zdravotná sestra: Gápová Michaela
5627059
Pedopsychiatrická ambulanciaMUDr. Šustrová Mária
zdravotná sestra: Čerepová Martina
5627042
4. poschodie
Nefrologická ambulanciaMUDr. Filová Marta
zdravotná sestra:
5627025
JR - zubná technikaRoháč Jozef
laborant: Vršanská Melánia, Heinrich Ján
5627061
Stomatologická ambulanciaMUDr. Mušková Veronika
zdravotná sestra: Šotníková Dominika
5627061
Stomatologická ambulanciaMUDr. Brozman Michal
zdravotná sestra: Chovancová Martina
5627060
Stomatologická ambulanciaMUDr. Martonová Alexandra
zdravotná sestra: Rumanová Viktoria
5627047
Stomatologická ambulanciaMUDr. Tomusová Martina
zdravotná sestra: Šoleková Janka
5627053
Stomatologická ambulanciaMUDr. Petrášová Tatiana
zdravotná sestra: Ďuranová Elena
5627054
Stomatologická ambulanciaMUDr. Petrovická Jitka
zdravotná sestra: Štrengerová Eva
5627055
Stomatologická ambulanciaMUDr. Staš Stanislav
zdravotná sestra: Matejčíková Emília
5627056
5. poschodie
Nefrodialyzačné stredisko FMCMUDr. Michalko Dušan5627067
6. poschodie
ŽILPO, s.r.o.MUDr. Zelník Štefan, PhD., riaditeľ spoločnosti5627065
ŽILPO, s.r.o.Mihová Danka, personálne a mzdové oddelenie5627064
ŽILPO, s.r.o.Zelník Ladislav, údržba a správa5627063
ŽILPO, s.r.o.Janták Peter, technicko-hospodársky pracovník5627081
peter.jantak@zilpo.sk
7. poschodie
ŽILPO, s.r.o.Prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., konateľ spoločnosti 5627012
ŽILPO, s.r.o.MUDr. Köhler Štefan MPH, zástupca riaditeľa5627068
ŽILPO, s.r.o.RNDr. Hrušková Mária, PhD., pracovná zdravotná služba5627048
ŽILPO, s.r.o.Ing. Cigániková Zdena, pracovná zdravotná služba5627048
ŽILPO, s.r.o.Mgr. Mária Strýčková, pracovná zdravotná služba5627048
ŽILPO, s.r.o.Baumgartnerová Viera, ekonomické oddelenie5627014
ŽILPO, s.r.o.FAX5627077