Telefónny zoznam

Spojovateľka – 041 / 562 70 11

Suterén
RTG príjemRTG laborant: Bursíková Iveta, Bedušová Ivana, Kardošová Katarína, 5627074
MR a RTG – lekárPRIM MUDr. Skácel Róbert5627018
MR a RTG – lekárMUDr. Miroslav Gajan5627041
MR a RTG – lekárMUDr. Hrtánková Jarmila5627044
Rehabilitácia – pracoviskoFyzioterapeut: Kubišová Janka, Röthová Jana,
Ondák Juraj
Štefánik Martin
Klincová Mária
5627073
Rehabilitácia - telocvičňa5627093
Centrálne klinické laboratóriumRNDr. Gelatíková Anna
laborant: Řepišová Alena, Mgr. Mištríková Dana, Vojvodová Zuzana
sanitárka: Gajdošíková Jana
5627072
Molekulárna biológiaRNDr. Bohušová Tatiana5627078
Magnetická rezonanciaFiačanová Nikola,
Šípka Matúš,
Kubová Veronika
5627096
Prízemie
Recepcia ZEKOL – Manažment pacienta (objednanie na vyšeternie)Klára Žiaková5627062
Lekáreň ŽILPOMgr. Biro Karol, Mgr. Rafa Matej, Mgr. Kajanová Daniela, Mgr. Štalmáchová Mária, Mgr. Stašková Viera, Mgr. Mackovčáková Barbora, Mdr. Bohušíková Lenka,
Zelníková Blažena,
Ing. Bielková Zuzana
5627020
HYGMA, výdajňa zdravotných potriebMgr. Driková Jana, Mgr. Komačková Adriána, Lišková Renáta5627071
Očná optika ZEKOLGalia Olga5627070
Očné centrum VIKOMPRIM MUDr. Molnárová Mária, PhD., MUDr. Michalides Martin FEBO, MUDr. Zelníková Miroslava, MUDr. Ďuranová Mária, MUDr. Dučová Lenka, MUDr. Natália Kuková
zdravotná sestra: Pekárová Marcela, Uhliarikova Žaneta, Papánková Renáta, Šeroňová Zuzana, Kotuláčová Renáta
5627019
VrátnicaPersonál: Valíčková Jana, Straňankoá Marta5627011
Stomatologická ambulanciaMDDr. Dadajová Veronika5627009
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Majerčáková Jana
zdravotná sestra: Mgr. Heczková Irena
5627005
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorastMUDr. Uhrínová Viera
zdravotná sestra: Palugová Maria
5627028
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorastMUDr. Michnicová Katarína
zdravotná sestra: Barčiaková Alena
5627033
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorastMUDr. Hudecová Alena
zdravotná sestra: Rendárová Miroslava
5627034
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorastMUDr. Podolinská Daniela
zdravotná sestra: Ďuranová Mária
5627035
Ortopedická ambulanciaMUDr. Veselá Katarína
zdravotná sestra: Bačinská Zuzana
5627022
Oftalmologická ambulanciaMUDr. Zelníková Tatiana
zdravotná sestra: Mrvová Denisa
5627087
Ambulancii preventívnej medicíny
Vyšetrenie COVID-19
Bc. Fraňová Marianna
5627027
Chirurgická ambulanciaMUDr. Rastislav Zelník
zdravotná sestra: Krčulová Emília
5627023
1. poschodie
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Matušík Marián
zdravotná sestra: Záskalická Mária
5627024
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Konečný Róbert
zdravotná sestra: Rosincová Viola
5627029
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Tompoš Martin
zdravotná sestra: Šeligová Marta
5627030
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUD. Argalášová Lýdia
zdavotná sestra Štafenová Helena
5627016
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelých
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Dúhová Mária
zdravotná sestra: Slabá Alena
5627002
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Turianiková Soňa
zdravotná sestra: Kubalová Ľubica
5627098
Ambulancia preventívnej medicínyBc. Fraňová Marianna5627017
Jednodňová zdravotná starostlivosť - Gynekológia, sestryMUDr. Karisná Vilma
anestézia: MUDr. Kurjaková Zuzana
zdravotná sestra: Kuhajdíkova Jana, Lišková Adriana
sanitárka: Húbiková Marta
5627006
Urologická ambulanciaMUDr. Šulgan Ján
diplomovaná zdravotná sestra Zuzana Valášková
5627045
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Romančíková Petra
zdravotná sestra: Ďurcová Ivana
5627036
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Stančík Stanislav
zdravotná sestra: Decká Gabriela
5627007
RehabilitáciaMUDr. Špániková Eva
Fyzioterapeut: Kubišová Janka, Röthová Jana, Ondák Juraj, Klincová Mária, Štefánik Martin
5627083
Psychiatrická ambulanciaMUDr. Dvorecká Marta
zdravotná sestra: Bačová Mária
5627066
Jednodňová zdravotná starostlivosť - Chirurgia RukyMUDr. Kovalčík Slavomír
zdravotná sestra: Kýpusová Marianna
5627026
Interné a kardiológiaMUDr. Straňanková  Darina
zdravotná sestra: Hlaváčová Renáta
5627089
Interné a kardiológiaMUDr. Kunhartová Daniela
zdravotná sestra: Muchová Dominka
5627069
Interná ambulanciaMUDr. Kulina Peter
zdravotná sestra: Palčeková Kristína
5627057
Diabetologická ambulanciaMUDr. Ivákova Mária
zdravotná sestra: Sedliečková Eva
5627052
2. poschodie
Gastroenterologická ambulanciaMUDr. Cvejkušová Danka
zdravotná sestra: Králiková Zdenka
5627075
Gynekologická ambulanciaMUDr. Golská Viera, MUDr. Tomša Ladislav, MUDr. Tomšová Lívia
zdravotná sestra: Ďurišová Katarína
5627046
Ortopedická ambulanciaMUDr. Hromec Martin, MUDr. Marejka Jaroslav,
MUDr. Maurský Michal
zdravotná sestra: Hlaváčová Renata, Lazovská Jozefína
Paráčová Mária
5627004
Interná ambulanciaMUDr. Spišák Vladimír
zdravotná sestra: Hodrová Kristína
5627039
Jednodňová zdravotná starostlivosť - lekáriMUDr. Zelník Štefan, PhD., MUDr. Baštek Ľubomír, MUDr. Rastislav Zelník, MUDr. Kurjaková Zuzana - anestézia5627031
Jednodňová zdravotná starostlivosť - sestryzdravotná sestra: Mišejka František, Kuhajdíková Jana, Šugárová Renáta, Lišková Adriana
sanitárka: Holešová Mária
5627038
Gynekologická a urogynekologická ambulanciaMUDr. Karisná Vilma
zdravotná sestra: Mgr. Michalovičová Martina
5627043
3. poschodie
Kožná ambulanciaMUDr. Pavlusová Jarmila
zdravotná sestra: Janíčková Monika
5627049
5627076
Neurologická ambulanciaMUDr. Kyčinová Eva
zdravotná sestra: Kováčová Timea
5627050
Ambulancia všeobecného praktického lekára pre dospelýchMUDr. Steinhübl Zuzana (rod. Hricová)
zdravotná sestra: Dupkalová Mária
5627003
Oftalmologická ambulanciaMUDr. Kolíková Emília, MUDr. Jurečeková Lenka
zdravotná sestra: Zimenová Ivana
5627058
ORL ambulanciaMUDr. Adamová Denisa, MBA, MPH
MUDr. Köhlerová Gabriela
zdravotná sestra: Gápová Michaela
5627059
Pedopsychiatrická ambulanciaMUDr. Šustrová Mária
zdravotná sestra: Čerepová Martina
5627042
4. poschodie
Nefrologická ambulanciaMUDr. Filová Marta
zdravotná sestra:
5627025
JR - zubná technikaRoháč Jozef
laborant: Vršanská Melánia, Heinrich Ján
5627061
Stomatologická ambulanciaMUDr. Mušková Veronika
zdravotná sestra: Šotníková Dominika
5627061
Stomatologická ambulanciaMUDr. Brozman Michal
zdravotná sestra: Chovancová Martina
5627060
Stomatologická ambulanciaMUDr. Martonová Alexandra
zdravotná sestra: Ligasová Anna
5627047
Stomatologická ambulanciaMUDr. Tomusová Martina
zdravotná sestra: Slugeňová Michaela
5627053
Stomatologická ambulanciaMUDr. Petrášová Tatiana
zdravotná sestra: Ďuranová Elena
5627054
Stomatologická ambulanciaMUDr. Petrovická Jitka
zdravotná sestra: Kuchárová Marcela
5627055
Stomatologická ambulanciaMUDr. Staš Stanislav
zdravotná sestra: Matejčíková Emília
5627056
5. poschodie
Nefrodialyzačné stredisko FMCMUDr. Pavelčíková Adriána5627067
6. poschodie
ŽILPO, s.r.o.MUDr. Zelník Štefan, PhD., riaditeľ spoločnosti5627065
ŽILPO, s.r.o.Mihová Danka, personálne a mzdové oddelenie5627064
ŽILPO, s.r.o.Zelník Ladislav, údržba a správa5627063
ŽILPO, s.r.o.Janták Peter, technicko-hospodársky pracovník5627081
peter.jantak@zilpo.sk
7. poschodie
ŽILPO, s.r.o.Prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., konateľ spoločnosti 5627012
ŽILPO, s.r.o.MUDr. Köhler Štefan MPH, zástupca riaditeľa5627068
ŽILPO, s.r.o.RNDr. Hrušková Mária, PhD., pracovná zdravotná služba5627048
ŽILPO, s.r.o.Ing. Cigániková Zdena, pracovná zdravotná služba5627048
ŽILPO, s.r.o.Mgr. Mária Strýčková, pracovná zdravotná služba5627048
ŽILPO, s.r.o.Baumgartnerová Viera,
Bielková Zuzana ekonomické oddelenie
5627014
ŽILPO, s.r.o.FAX5627077