III. Žilinský deň chirurgie ruky

téma: PAKĹB, DEFORMITA, KONTRAKTÚRA A INÉ NÁSLEDKY

Akcia je hodnotená 8 kreditmi.

V rámci sympózia sa uskutoční prednáška a workshop „Kolagenázová liečba Dupuytrenovej kontraktúry“ podporená farmaceutickou spoločnosťou SOBI o.z.

Žilinský deň chirurgie ruky

Dátum:

31. 1.2020

Miesto:

Hotel Holiday Inn • Žilina

Účastnícky poplatok:
lekár: 50 €
zdrav.sestry, fyzioterapeut: 25 €

Obed je v rámci účastníckeho poplatku.

PROGRAM NA STIANUTIE

Registrácia – formulár

Údaje ku platbe:

IBAN: SK49 0200 0000 0028 4132 6557
VS: 20200131
ŠS: 1111
Správa pre prijímateľa:
Meno + Priezvisko

Fakturačné údaje:
Meno, Priezvisko, Adresa
(v prípade zamestnanca)
Názov firmy, sídlo, IČO, DIČ, IČDPH
(v prípade firmy)

Služby a starostlivosť NZZ ŽILPO

Aktuality