Psychiatrická ambulancia

Personál:
MUDr. Dvorecká Marta
zdrav. sestra: Bačová Mária

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 66
e-mail: marta.dvorecka@zilpo.sk

Psychiatrická ambulancia pre dospelých zabezpečuje diagnostiku a liečbu všetkých typov duševných porúch, aj v miernejších prípadoch môže podstatne prispieť k zlepšeniu kvality života postihnutého a jeho okolia. V psychiatrickej liečbe udržiavame úzky kontakt s lôžkovým oddelením a denným psychiatrickým stacionárom v regione. Vykonáva sa individuálna psychoterapia kognitívne behaviorálna a supportívna, spolupráca s rodinou v diagnostike a liečbe duševných chorôb.

Druhy výkonov

  • liečba všetkých typov duševných ochorení
  • krízová intervencia s prepojením na lôžkové oddelenie
  • liečba depresívnych epizód
  • liečba psychoreaktívnych stavov
  • úzkostné neurózy, stresom podmienené poruchy
  • liečba psychosomatických stavov, mentálna anorexia, bulímia
  • liečba všetkých typov psychických porúch z okruhu gerontopsychiatrie
  • liečba organických psychických porúch pri epilepsii, poúrazové, somatogenné
  • liečba porúch osobnosti a správania