JZS ortopédia

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Personál:
MUDr. Martin Hromec
MUDr. Marejka Jaroslav
zdravotná sestra:
Janka Kuhajdíková

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 04
mobil: 0949 174 509
e-mail: jas@zilpo.sk

Jednodňová starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje formou ambulantnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín. V rámci jednodňovej starostlivosti sa vykonávajú operačné, diagnostické a liečebné výkony v jednotlivých špecializovaných odboroch.

Pacient vhodný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti formou jednodňovej chirurgie je taký, ktorý je plánovane prijatý do zdravotníckeho zariadenia na operáciu, vyžaduje priestor na zotavenie (prebudenie z celkovej anestézy, ústup účinku zvodnej a regionálnej anestézie), ale nevyžaduje zotrvanie v zariadení dlhšie ako 24 hodín.

Výkon jednodňovej chirurgie je taký výkon, kedy pacient prichádza do zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone pacient odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, optimálne do 12, najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

Druhy výkonov

 • artroskopické operácie meniskov – odstránenie poškodenej časti menisku – menisektomie, ako aj zošitie – sutury meniskov najmodernejšími technikami a inštrumentariom
 • artroskopické ošetrenie poškodenej chrupavky pri akútnych aj chronických poraneniach
 • operačné ošetrenie akútnych a chronických poranení postranných väzov kolena
 • artroskopické rekonštrukcie skrížených väzov kolena s využitím mäkkotkanivového štepu – hamstringov ako aj šľachovo-kostného štepu – tzv.´BTB´, typ techniky je mininvazívny a vybratý podľa typu a nárokov pacienta s použitím najmodernejšieho inštrumentária a fixačných materiálov
 • artroskopické miniinvazívne operácie ramenného kĺbu po opakovaných vykĺbeniach s použitím výhradne bioabsorbovatelných (odbúrateľných) fixačných materiálov, poškodeniach manžety rotátorov, zmrznutého ramena, “impingement” (nárazovom) syndróme pleca, poškodeniach dlhej hlavy bicepsu ramena, depositov vápnika, subakromiálnej burzy
 • artroskopické operácie lakťového kĺbu pri poškodeniach chrupavky, voľných kĺbnych telieskach, “tenisového lakťa”
 • artroskopické operácie členkového kĺbu pri poškodeniach chrupavky, voľných kĺbnych telieskach, “impingement” syndróme, chronickej synovialitíde
 • artroskopické operácie odstránenie ostrôh pätovej kosti
 • korekčné operácie pri získaných a vrodených deformitách palcoch nohy- hallux valgus
 • vybratie malých tumorov mäkkých tkanív
 • vybratie osteosyntetického materiálu