JZS úrazová chirurgia – chirurgia ruky

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Personál:
MUDr. Slavomír Kovalčík

zdravotné sestry:
Mariana Kypusová

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 26
e-mail: slavomir.kovalcik@zilpo.sk

Jednodňová starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje formou ambulantnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín. V rámci jednodňovej starostlivosti sa vykonávajú operačné, diagnostické a liečebné výkony v jednotlivých špecializovaných odboroch.

Pacient vhodný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti formou jednodňovej chirurgie je taký, ktorý je plánovane prijatý do zdravotníckeho zariadenia na operáciu, vyžaduje priestor na zotavenie (prebudenie z celkovej anestézy, ústup účinku zvodnej a regionálnej anestézie), ale nevyžaduje zotrvanie v zariadení dlhšie ako 24 hodín.

Výkon jednodňovej chirurgie je taký výkon, kedy pacient prichádza do zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone pacient odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, optimálne do 12, najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

Druhy výkonov

  • Dupuytrenova kontraktúra vo všetkých štádiách – zákroky od perkutánnej fibrotomie (preťatie väzivových pruhov bodovo cez kožu, bez otvorenia kože rezom) ku kompletným aponeurektomiam (kompletné odstránenie postihnutého väziva z dlane a prstov)
  • zlomeniny záprstných kostí a článkov prstov – repozície pod Rtg miniskopom podľa stability zlomeniny, uzamykateľné uhlovo stabilné miniosteosyntézy, modulárne minidlahy pre subkapitálne zlomeniny 5. záprstnej kosti, špeciálne kompresné skrutky zapustené do kosti pre zlomeniny hlavičky záprstnej kosti, extra malé miniskrutky pre drobné zlomeniny, dynamický vonkajší fixátor pre vnútrokĺbne zlomeniny, ošetrenie tzv. Bennetových a Rolandových zlomenín (báza palca)
  • primárne (do 24 hod.) i sekundárne šitia šliach zamykateľnou technikou s následnou dynamickou rehabilitáciou
  • ošetrenie ligamentóznych kĺbnych instabilít malých kĺbov
  • rekonštrukčné operácie šliach (uvoľnenie zrastov, 2. fázové rekonštrukcie a aplikáciou slikonového implantátu)
  • ošetrenie úžinových syndrómov – skákajúci prst, karpálny kanál
  • artroskopia zápästia – diagnostická i terapeutická pri chronických bolestiach karpu,
  • osteosyntéza loďkovitej kosti zápästia – pri akútnych nestabilných zlomeninách, pri pseudoartrózach – aplikácia tzv. twin fix kompresnej skrutky
  • zlomeniny dolného konca vretennej kosti – repozície pod Rtg miniskopom, osteosyntézy Zlomeniny hlavičky vretennej kosti – od odstránenia hlavičky po a aplikáciu modulárnej umelej náhrady
  • ošetrenie zlomenín kľúčnej kosti, luxácii v kĺbe medzi lopatkou a kľúčnou kosťou, artroskopie kolena