JZS ORL

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Personál:
MUDr. Denisa Adamová, MBA, MPH
MUDr. Pavel Hanzel, PhD.
MUDr. Zuzana Kurjaková
zdravotné sestry:
František Mišejka
Janka Kuhajdíková
Renáta Šugarová

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 59
e-mail: denisa.adamova@zilpo.sk

Jednodňová starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje formou ambulantnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín. V rámci jednodňovej starostlivosti sa vykonávajú operačné, diagnostické a liečebné výkony v jednotlivých špecializovaných odboroch.

Pacient vhodný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti formou jednodňovej chirurgie je taký, ktorý je plánovane prijatý do zdravotníckeho zariadenia na operáciu, vyžaduje priestor na zotavenie (prebudenie z celkovej anestézy, ústup účinku zvodnej a regionálnej anestézie), ale nevyžaduje zotrvanie v zariadení dlhšie ako 24 hodín.

Výkon jednodňovej chirurgie je taký výkon, kedy pacient prichádza do zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone pacient odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, optimálne do 12, najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

Druhy výkonov

 • adenoidektomia – odstránenie nosohltanovej mandle Shaver
 • tonzilektomia- dospelí , odstránenie krčných mandlí v celkovej anestézii LigaSure technika
 • tonzilotómia- u detí aj dospelích : zmenšenie krčných mandlí RFITT – rádiofrekvenčná technika
 • chrápanie – zmenšenie krčných mandlí , úprava podnebia a uvuly
 • uvulopalatoplastika – plastika podnebia pri chrápaní
 • septoplastika – plastika nosového septa
 • turbinoplastika – úprava sliznice nosa – korecia nosových lastúr
 • kombinované výkony septoplastika s turbinoplastikou
 • FESS – endoskopická chirurgia prínosových dutín – odstránenie polypov, chronických zápalov
 • endoskopické operácie nepriechodných slzných ciest – DCR dacryocystostómia
 • operácie na krku : odstránenie lymfatických uzlín na diagnostiku , malé tumory kože a krku
 • operácie v oblasti vonkajšieho zvukovodu
 • operácie stredného ucha
 • mikrochirurgické operácie hrtana – laryngomikrochirurgia
 • operácia v dutine ústnej

Najčastejšie operácie u detí:

 • odstránenie nosohltanovej mandle -endoskopická adenoidektómia v celkovej anestézii
 • operácie uší na zlepšenie sluchu – myringotómia, zavedenie ventilačnej trubičky
 • zmenšenie krčných , podnebných mandlí – tonsilotómia radiofrekvenčnou technikou ,pri chrápaní alebo vynechávní dýchania v spánku tzv. sleep apnoe syndrom