Liečba ozónom pod magnetickou rezonanciou.

OZONOTERAPIA U PACIENTOV S BOLESŤAMI CHRBTICE

Ozonoterapia je miniinvazívny, neoperačný, ambulantný zákrok. Jedná sa o aplikáciu medicínskeho ozónu v presne stanovenom množstve a koncentrácii do blízkosti poškodenej platničky pod MR kontrolou.

Zmes plynov ozónu a kyslíka sa vyrobí v špeciálnom kufríkovom prístroji (generátor ozónu) tesne pred aplikáciou a podáva sa injekčnou striekačkou cez punkčnú ihlu do postihnutého miesta.

Dôležité informácie

V prípade dlhodobého užívania antikoagulancií je potrebné tieto vysadiť 2 dni pred samotným výkonom po porade s Vašim ošetrujúcim lekárom.

 • Len v hrudnom a bedernom úseku

  Ozónoterapiu chrbtice vykonávame len v hrudnom a bedernom úseku, v krčnom úseku ozónoterapiu nevykonávame pre nutnosť naloženia krčnej cievky, ktorá zabraňuje prístupu k cieľovému miestu ozónoterapie (v hrudnej a bedernej chrbtici je táto zabudovaná do posuvného stola).

 • Jeden nervový koreň a na jednej strane

  Vždy vykonávame ozónoterapiu len na jeden nervový koreň a na jednej strane.

 • Písomný výsledok MR

  Písomný výsledok MR vyšetrenia zaslať (priložiť elektronicky k dokumentácii žiadanku).

 • MR vyšetrenie nebolo vykonané v Žilpe

  MR vyšetrenie LS chrbtice v prípade, že vyšetrenie nebolo vykonané v našom zdravotníckom zariadení je potrené zaslať elektronicky (požiadať MR pracovisko o zaslanie obrazovej dokumentácie do PACS – u v Žilpe).

Žiadanka na vyšetrenie

Objednáme vás v čo najkratšom čase.

Keďže poisťovne nepreplácaju tento konkrétny výkon, účtujeme poplatok za jednu aplikáciu vo výške 150€.

Dlhodobé užívanie antikoagulanci

 V prípade dlhodobého užívania antikoagulancií je potrebné tieto vysadiť 2 dni pred samotným výkonom po porade s Vašim ošetrujúcim lekárom.