Interná a diabetologická ambulancia

Personál:
MUDr. Ivákova Mária
zdrav. sestra: Sedliačková Eva

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 52
e-mail: maria.ivakova@zilpo.sk

Interná a diabetologická ambulancia poskytuje starostlivosť pacientom.

Druhy výkonov

 • preventívne vyšetrenia (základný laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi), ochorenia vnútorného prostredia, obličiek, prostaty, pečene, štítnej žľazy, vyšetrenie nádorových markerov
 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb u pacientov do 65 rokov
 • kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • 12 zvodové EKG s popisom
 • kompletné predoperačné interné vyšetrenia
 • posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu
 • vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe

Diabetologická ambulancia

 • prevencia a diagnostika diabetes mellitus, poruchy výživy a iných metabolických ochorení
 • základná edukácia pacientov o zdravej výžive, zdravom životnom štýle
 • liečba diabetes mellitus
 • práca s diabetickými pomôckami