JZS chirurgia

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Personál:
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Ľubomír Baštek
MUDr. Slavomír Kovalčík
MUDr. Zuzana Kurjaková
zdravotné sestry:
František Mišejka
Janka Kuhajdíková
Mariana Kypusová
Renáta Šugarová

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 31
e-mail: lubomir.bastek@zilpo.sk

Jednodňová starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje formou ambulantnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín. V rámci jednodňovej starostlivosti sa vykonávajú operačné, diagnostické a liečebné výkony v jednotlivých špecializovaných odboroch.

Pacient vhodný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti formou jednodňovej chirurgie je taký, ktorý je plánovane prijatý do zdravotníckeho zariadenia na operáciu, vyžaduje priestor na zotavenie (prebudenie z celkovej anestézy, ústup účinku zvodnej a regionálnej anestézie), ale nevyžaduje zotrvanie v zariadení dlhšie ako 24 hodín.

Výkon jednodňovej chirurgie je taký výkon, kedy pacient prichádza do zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone pacient odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, optimálne do 12, najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

Druhy výkonov

Laparoskopické operácie

 • žlčníka
 • prietrží
 • chronický zápal slepého čreva

Konvenčné operácie

 • odstráňovanie novotvarov (znamienok, bradavíc)
 • korekčné operácie pooperačných jaziev
 • excízie a extrirpácie kožných, podkožných a svalových tumorov
 • operácie vrastených nechtov
 • operácie Dupuytrenovej kontraktúry
 • operácie syndrómu karpálneho kanála
 • operácie jednoduchých prietrží, slabinových, pupočných
 • operácie prietrží u deti od 1 roka života
 • operácie kŕčových žíl (varixov) dolných končatín aj metódou EVLT (endo venosus laser treatment) použitia vnútrocievneho lasera
 • operácie rektálnych polypov
 • operácie hemoroidov