Hematológia

Centrálne klinické laboratórium

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 72
e-mail: ckl@zilpo.sk

Vedný odbor zaoberajúci sa fyziologickou funkciou krvi ako aj rôznymi ochoreniami krvi. Za zakladateľa hematológie sa pokladá holandský mikroskopista Antonie van Leeuwenhoek, ktorý pozoroval červené krvinky (erytrocyty) a porovnával ich veľkosti so zrniečkami piesku. V 18. storočí anglický lekár William Hewson podrobne popísal červené krvinky, študoval lymfatický systém a popísal význam fibrínu v procese zrážanlivosti krvi. Neskôr bolo zistené, že krvné elementy sa tvoria v kostnej dreni ako aj úloha jednotlivých elementov pri pernicióznej anémii, leukémii a iných ochoreniach krvi. V ďalšej fáze sa zisťovala podrobnejšia morfológia krvi, objavili sa krvné skupiny, vyvinuli sa komplexné monitorovacie techniky (Hb, Ht, MCV atd.).

Odberový systém CKL

Na hematologické vyšetrenia sa používa len nezrazená krv. Protizrážanlivé činidlá sú K2 EDTA (etylén-diamino-tetraoctová kyselina) a Sodium citrát.

Odbery venóznej krvi

1. Krvý obraz komplexný alebo jednotlivé súčasti, diferenciálny leukogram

  • odberový systém s K2 EDTA

2. hemokoagulačné vyšetrenia základné (PT, APTT, Fbg) a ostatné (inhibítory, D-dimery, iné)

  • odberový systém s citrátom