Ochrana osobných údajov a súbory cookies

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Informačná povinnosť

Evidencia obchodných partnerov

Zdravotná dokumentácia

Účtovné doklady

Súdne spory

Správa registratúry súkromný sektor

Partner verejného sektora

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Odborná prax

Mzdy a personalistika

Kamerový systém