Vitajte na stránkach polikliniky ŽILPO, s.r.o.

MUDr. Štefan Zelník

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
riaditeľ ŽILPO, s.r.o.

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili našu spoločnosť a oboznámili Vás so službami, ktoré poskytujeme.

Zdravotnícke zariadenie poliklinického typu ŽILPO, s.r.o. bolo založené v roku 2001 so sídlom v Žiline ako dynamická a predovšetkým spoľahlivá spoločnosť, ktorá kladie dôraz na odborné zázemie, prístrojové vybavenie a na kvalitu poskytovaných služieb v oblasti diagnostiky, zdravotnej starostlivosti.

Našou ambíciou je neustále zvyšovať kvalitu a rozširovať ponuku služieb. Snažíme sa čo možno najlepšie uspokojiť požiadavky našich klientov, obchodných partnerov a poskytovať služby na úrovni s maximálnou odbornosťou a diskrétnosťou v plnom rozsahu.

Naším cieľom sú spokojní klienti a obchodní partneri. Je pre nás dôležité, aby k nám budúci klienti prichádzali najmä na základe dobrých referencií. Jedným z nástrojov ako systémovo naplňovať dosiahnutie vytýčeného cieľa je udržanie a zvyšovanie kvality našich služieb aplikáciou zavedeného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Získanie certifikátu STN EN ISO 9001:2001 od roku 2007 je pre našich zmluvných partnerov a našich pacientov zárukou, že všetky činnosti, poskytované služby sú motivované snahou uspokojiť ich požiadavky a potreby.

Veríme, že sme si našou prácou získali Vašu dôveru a bude pre nás cťou ak sa budeme môcť starať o Vaše zdravie aj v budúcnosti. Vitajte v zdravotníckom zariadení ŽILPO!

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
riaditeľ ŽILPO, s.r.o.


Údaje o firme:

Obchodné meno: ŽILPO, s.r.o.
Sídlo: Vysokoškolákov 31 • 010 08 ŽILINA
Hlavný predmet činnosti: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení poliklinického typu
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:
konateľ MUDr. Rastislav Zelník, Prof. MUDr.Vladimír Oleár, CSc.
Rok vzniku: 2001
IČO: 36 402 630
DIČ: 2020099796
IČ DPH: SK2020099796
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2841326557/0200
IBAN: SK
Obchodný register: Obchodný register vedený pri Okresnom súde v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo 13290/L
Výpis z OR SR: online
Záznam z prieskumu trhu: online