Ambulancia všeobecného lekára 2

Personál:
MUDr. Stančík Stanislav
zdrav. sestra: Decká Gabriela

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 07
e-mail: stanislav.stancik@zilpo.sk

Primárna starostlivosť je koordinovaná zdravotno-sociálna starostlivosť na úrovni prvého kontaktu občana so zdravotníckym systémom. Je to súbor činností súvisiaci s podporou zdravia, prevencioum vyšetrovaním, liečením, rehabilitáciou. Všetky úkony rešpektujú bio-psycho-sociálne potreby. Riešime netriedené zdravotné problémy populácie bez ohľadu na vek, pohlavie alebo iné charakteristiky osoby. Prístup k nám nie je limitovaný geografickou, kultúrnou, administratívnou alebo finančnou bariérou. Je komplexný, kontinuálny, koordinovaný so špecializovanými pracoviskami zameraný na rodinnú anamnézu (dedičnosť, dispozície, atď.). Všeobecné lekárstvo je kľúčový medicínsky odbor primárnej zdravotnej starostlivosti.

Druhy výkonov

  • ambulantná, liečebná, preventívna starostlivosť pre dospelých
  • vyšetrenia a ošetrenia v rámci ambulantných možností, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu
  • spolupracujeme s odbornými ambulanciami pri diagnostike a liečbe