Centrálne klinické laboratórium

Centrálne klinické laboratórium

Personál:
RNDr. Anna Gelatíková
RNDr. Tatiana Bohušová
Alena Řepišová
Dana Mištríková
Janka Gajdošíková

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 72
e-mail: ckl@zilpo.sk

Zdravotnícke zariadenie poliklinického typu Žilpo s.r.o. od 01.01.2007 rozšírilo svoju činnosť o klinickú biochémiu, hematológiu a imunológiu. Laboratórne analýzy sú realizované automaticky na analyzátoroch americkej, švajčiarskej a fínskej výroby od firiem Gnosis s.r.o a Siemens M.D.S. Všetky prístroje sú certifikované a spĺňajú normy EÚ. Ďalšie spracovanie vstupov aj výstupov je riadené počítačovým programom Labis. Diagnostika a chemické roztoky sú taktiež s certifikátmi EÚ od firiem Gnosis , Siemens M.S.D, BIO-RAD a Biomedica. V júli 2008 sme získali certifikát externej kontroly kvality EQAS /External Quality Assurance Services/ od celosvetovo uznávanej americkej spoločnosti BIO-RAD Laboratories. Certifikát externej kvality je zárukou pre našich pacientov, partnerov a zdravotné poisťovne, že výsledky z nášho laboratória sú presné a správne. Laboratórne vyšetrenia majú nezastupiteľnú úlohu v diagnostike ochorenia, pri jeho sledovaní a následnej terapii. Informujú nás o prebiehajúcich procesoch v ľudskom organizme a o ich zmenách ako fyziologických, tak patologických. Zmeny laboratórnych hodnôt sa v niektorých prípadoch môžu objaviť ešte skôr než sa prejaví samotné ochorenie. Niektoré laboratórne zmeny sa môžu prejaviť i v priebehu niekoľkých minút od vzniku ochorenia organizmu. Poskytujeme laboratórne vyšetrenia nielen pre lekárov a zariadenia v rámci našej PK, ale aj v rámci slobodnej voľby pacienta a lekára a taktiež možnosť anonymných vyšetrení pacienta, samoplátcov, veterinárnych vzoriek- vyšetrovaním základných biochemických parametrov i špeciálnych ako napr. stanovenie Progesterónu.

Druhy výkonov

  • základné
  • špeciálne
  • vysoko špecializované
  • klinická biochémia
  • hematológia
  • imunológia