Kardiológia a funkčná diagnostika

Personál:
MUDr. Darina Stráňanková
MUDr. Daniela Kunhartová
zdrav. sestra: Renáta Hlaváčová
zdrav. sestra: Dominika Muchová

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 69
e-mail: darina.stranankova@zilpo.sk

Vysoké percento úmrtí na choroby srdcovo-cievneho systému v našej populácii by malo byť dôrazným varovaním, že podceňujeme príznaky, ktoré sú prejavom neliečeného vysokého krvného tlaku. Častokrát sa zbytočne stresujeme, následne sa prejedáme, máme minimálny pohyb, zatvárame oči pred zvýšenými hodnotami cholesterolu a krvného cukru. Kardiologická ambulancia sa zaoberá liečebno – prevntívnou starostlivosťou o chorých s chorobami srdca a ciev. Zabezpečuje kompletnú neinvazívnu kardiologicko – angiologickú diagnostiku v rámci funkčnej diagnostiky.

Druhy výkonov

 • vysoký krvný tlak
 • bolesti na hrudníku
 • dušnosť
 • búšenie srdca, vynechávanie srdca, nepravidelný rytmus
 • odpadávanie (kolapsy)
 • kompletnú neinvazívnu kardiologickú diagnostiku
 • kľudové EKG
 • záťažové EKG (bicyklový ergometer)
 • echokardiografia (ultrazvuk srdca)
 • EKG Holter (24 hodinové monitorovanie EKG)
 • TK Holter (24 hodinové monitorovanie tlaku krvi)
 • preventívne kardiologické vyšetrenie
 • predoperačné kardiologické vyšetrenie