JZS oftalmológia

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Personál:
MUDr. Tatiana Zelníková
MUDr. Zuzana Kurjaková
zdravotné sestry:
František Mišejka
Janka Kuhajdíková
Renáta Šugarová

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 87
e-mail: tatiana.zelnikova@zilpo.sk

Jednodňová starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje formou ambulantnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín. V rámci jednodňovej starostlivosti sa vykonávajú operačné, diagnostické a liečebné výkony v jednotlivých špecializovaných odboroch.

Pacient vhodný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti formou jednodňovej chirurgie je taký, ktorý je plánovane prijatý do zdravotníckeho zariadenia na operáciu, vyžaduje priestor na zotavenie (prebudenie z celkovej anestézy, ústup účinku zvodnej a regionálnej anestézie), ale nevyžaduje zotrvanie v zariadení dlhšie ako 24 hodín.

Výkon jednodňovej chirurgie je taký výkon, kedy pacient prichádza do zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone pacient odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, optimálne do 12, najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

Druhy výkonov