Zlomeniny skafoidu (loďková kosť) zápästia

Malá, nenápadná kosť, pokiaľ je zlomená a neliečená dokáže človeku znepríjemniť život bolesťou a obmedzením hybnosti v zápästí. Je často podceňovaná. Dnes existuje ešte mnoho lekárov, ktorí je liečia sadrou až na 12 týždňov, čo považujeme v súčasnej medicíne až za trestuhodné.

Date up postup je – krátka immobilizácia, skorá rehabilitácia a rýchly návrat do práce, k športu a bežným činnostiam.

Naše pracovisko si vypracovalo štandardný prístup k zlomeninám skafoidu.

Podstatnou súčasťou je iniciálna realizácia CT – ideálne je vykonať ju do 3 týždňov po úraze. V ambulancii sa však stretávame aj s pacientmi, ktorí dochádzajú nie vo včasných štádiách, ale až po dobe od 3 do 7 – 8 mesiacov. CT je nutné vždy.

Zlomeniny skafoidu zápästia
Zlomeniny skafoidu

Ťažkosti, ktoré pacient má pri zlomenine kosti sú vcelku nenápadné a obťažujú len mierne. Ale! Problémom tejto kostičky je, že pokiaľ nedôjde k jej zhojeniu pretrváva nestabilita v lomnej línii a lomné plochy sa o seba otierajú, spôsobujú ďalšiu progresiu veľkosti lomnej línie a sekundárne zmeny na kosti v zmysle tvorby cýst, sklerotizácie. Dochádza k posunu jednotlivých úlomkov do tzv. humpback /hrb/ deformity To už je výraz pokročilosti procesu.

Pokiaľ nezasiahneme v tejto dobe má táto zlomenina ďalšie následky – ovplyvňuje stabilitu v zápästí, postupne sa vytvárajú degeneratívne zmeny na okolitých drobných kĺbnych štrbinách v zápästí. Konečnou fázou je kolaps zápästia s klinickou deformitou a silne obťažujúcimi až neznesiteľnými bolesťami.

Riešenie – po CT – kedy zisťujeme charakter lomnej línie skafoidu a event. posun úlomkov, indikujeme na základe postavenia fragmentov operačnú liečbu. Bežne pri posune úlomkov nad 2 mm ich fixujeme minimálne invazívne /z minirezu na zápästí/ špeciálnou dvojzávitovou kompresnou skrutkou. Zákrok sa vykonáva pod RTG TV kontrolou. Skrutka sa umiestňuje za prísnych kritérií v centrálnej polohe skafoidu. Po zákroku je naložená sadrová dlaha, ktorú meníme asi po 2 týždňoch na plastovú ortézu s jej postupným odkladaním a po mesiaci už začíname s rehabilitáciou.

Zlomeniny skafoidu

Je nutné vedieť, že hojenie tejto kosti je aj po operácii zdĺhavé a definitívne nám potvrdí zhojenie až CT s odstupom času, bežne asi 6 – 7 mesiacov. Medzitým pacient plne zaťažuje a rehabilituje. Je dokonca žiadúce – rozcvičiť kĺb do čo najväčšej možnej miery.

Zlomeniny skafoidu Zlomeniny skafoidu zápästia

Doteraz sme spomenuli jednoduchú operáciu za optimálnych kritérií pri hodnotení charakteru línie a posunu fragmentov. Ak je však v oblasti drieku skafoidu prítomná sklerotizácia či cysty, je nutné štepovanie kosťou, t.j. vloženie kostnej drte z inej lokality. Používame prístup k dolnému koncu vretennej kosti a odtiaľ odoberáme štep.

Tie najkomplikovanejšie formy zlomeniny skafoidu s pokročilými degeneratívnymi zmenami riešime individuálne, zväčša sa aplikuje déza – spevnenie kostí a odstránenie poškodenej chrupavky podľa lokality postihnutia.

Skafoid je malá komplikovaná kostička v zápästí, ku ktorej je potrebný vysoko citlivý prístup, či už v rámci diagnostiky a liečby, ale aj následnej adekvátnej starostlivosti.