Zdravotnícke pomôcky Lekáreň ŽILPO s.r.o.

Zdravotnícke pomôcky

Personál:
Vedúca: Mgr. Jana Deriková
Zástupkyňa: Mgr. Adriana Komačková
Predavačka: Renata Lišková

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
Lekáreň Žilpo s.r.o.
odd. výdaja zdrav. pomôcok
Vysokoškolákov 31 • 010 01 Žilina
tel.: 041/ 541 08 85, 0911 541 088
tel./fax: 041/ 562 70 71
e-mail: hygma@zilpo.sk

Cieľom našej firmy je poskytovať lekárenskú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni a čo najlepšie sa starať o Vaše zdravie spolu s Vami, ponúknuť Vám profesionalitu, osobný prístup našich pracovníkov ako aj nadštandardné služby. Poskytujeme poradenstvo pri preskripcii (predpise zdravotníckej pomôcky na lekársky poukaz – hradený z verejného zdravotného poistenia) ako aj pri ich individuálnom nákupe. Vzhľadom na neustály technický pokrok v oblasti medicíny rozširujeme sortiment podľa jednotlivých potrieb pacienta.

Ponúkame

  • zdravotnícke pomôcky
  • výživové doplnky
  • tlakomery, inhalátory, infralampy
  • zdravotná a ortopedická obuv
  • oblečenie pre zdravotnícky personál
  • rehabilitačné pomôcky
  • diagnostické testy
  • čaje

Z ponuky vyberáme: