Dupuytrenova kontraktúra

Kto bol Dupuytren?

Guillaume Dupyutren – lekár začiatku XIX. storočia, lekár francúzskych kráľov, jeden z najvýznamnejších chirurgov tohto obdobia. Okrem iného známy workoholik. Pracoval od šiestej ráno do neskorej noci. Popísal a operoval kontraktúru /stiahnutie / prstov ruky v r. 1831, pacient sa vtedy hojil hnisavým procesom a zdĺhavo, čo v tej dobe ale nebolo nič zvláštne. Je otcom ochorenia charakterizovaného progresívnym sťahovaním prstov ruky – hlavne 4 a 5 prstu do dlane.

Dupuytrenova kontraktúra

Prečo vzniká dupuytrenova choroba?

Pátranie po príčine tohto procesu neprinieslo jednoznačnú odpoveď, faktorov podporujúcich vznik kontraktúry je množstvo. Najvýznamnejšia je genetická teória s inkompletnou penetráciou, to znamená, že niekoľko generácií môže byť v tomto smere zdravých. Čo je ale zrejmé je rasové obmedzenie na belochov, ostatné rasy majú toto ochorenie extrémne zriedkavo.

Vikingov všetci poznáme ako bojovný národ, v minulosti expandujúci, hrdý a mocný. A práve oni sú prapôvodom dupuytrenovej kontarktúry a príčinou jej rozšírenia v Európe. Ochorenie sa v celosvetovom merítku vyskytuje práve v lokalitách, kde vstúpila noha Vikinga a kde teraz žijú ich potomkovia. Slovensko nevynímajúc.

Priebeh

Priebeh tohto benígneho ochorenia – ide vlastne o zmenu vo väzivovom tkanive tzv aponeurózy dlane – je rôzny, rýchly, pomalý, u niektorých sa nevyvíja do vážnejšej formy počas celého života, u iných je progresia zmien týždňová či mesačná.

Dupuytrenova kontraktúra

Anatomicky je poškodená aponeuróza /ploché väzivo/ nad šľachami, ktorá zabezpečuje tvar a funkciu dlane. Na častú otázku pacientov či ide pri Dupyutrenovej kontraktúre o skrátenie šľachy odpovedám – nie, ide o zhrubnutie plochého väziva dlane nad šľachami do uzlov a pruhov, ktoré sú následne viditeľným príznakom tohto ochorenia.

Typy

Typy ochorenia – v zásade sú dva – dlaňový a prstový.

  • Dlaňové typy môžu tlačiť, vyvolávať bolesti, nie sú v rámci operačnej liečby zvlásť náročné a pacienti sú po zákroku do 2 týždňov schopní bežnej práce.
  • Opak býva u prstových foriem, hlavne s postihom 4 a 5 prstu, pacient často prichádza s pokročilou kontraktúrou a ohnutím prstu prakticky až do dlane. V týchto prípadoch je doba liečby výrazne prolongovaná a operácia je komplikovanejšia s nutnosťou plastiky kože.

Špecifiká

Dlaň má svoje špecifické cievne zásobenie a nároky na vitalitu kože. Fajčiari a diabetici sú skupiny so zväčša komplikovaným hojením. Rezy na dlani a prstoch majú svoje zásady, aby došlo k čo najmenšiemu poškodeniu kontinuity cievneho zásobenia a tým výživy kože.

Operácia

Zákrok vykonávame v bezkrvnom prostredí, turniket je umiestnený na zápästí. Vždy pracujeme s lupovými okuliarmi – tieto dve opatrenia nám maximálne urýchľujú operačný zákrok, zabezpečujú bezpečnosť zákroku a minimalizujú krvácanie. Krvácanie a reziduum krvnej podliatiny v dlani je jedno z najbežnejších a súčasne i najzdĺhavejších komplikácií. Vedie k odumieraniu kože a hojenie takéhoto defektu v dlani je časovo náročné, vyžaduje trpezlivosť lekára i pacienta.

Dupuytrenova kontraktúra

Preto je dôležitá technika operácie – šetrnosť k tkanivám !

  • dôsledné zastavovanie krvácania!
  • v minimálnej mierne používať agresívne metódy zastavovania krvácania ako je elektrokoagulácia!
  • rezy viesť v oblastiach s dobrým prekrvením!
  • pri ťažších formách vždy vykonávať Z plastiky i viacnásobné!
  • lupovým zväčšením identifikovať nervovocievne zväzky , ktoré pri zhrubnutí väziva a uzloch majú iné anatomické pomery!

Po operácii

Operácia je 50 % úspechu. Ďalších 50 % je následná starostlivosť a rehabilitácia. Často sú používané dynamické dlažky k naťahovaniu prstov a pri ťažkých kontraktúrach sa individuálne aplikuje i tzv. Kirschner drôt do oblasti základného kĺbu prsta k zabezpečeniu jeho natiahnutej polohy.

Dupuytrenova kontraktúra je pre chirurga vždy výzva a to kvôli špecifickej operačnej technike a náročnosti pooperačnej starostlivosti. Úspech tu záleží na mnohých faktoroch.

Dupuytrenova kontraktúra
Dupuytrenova kontraktúra

V súčasnosti je propagovaná nová neoperačná forma liečby ťažších kontraktúr injekčnou aplikáciou enzýmu, ktorý rozpúšťa väzivový pruh i uzly, zatiaľ je procedúra u nás v začiatkoch, myslím, že prekážkou je skôr cena prípravku ako spôsob aplikácie či výsledky.