RTG

RTG

Personál:
MUDr. Róbert Skácel
MUDr. Jarmila Hrtánková
MUDr. Miroslav Gajan

Bursíková Iveta
Bedušová Ivana
Kardošová Katarína
Lacková Zuzana
Mahútová Anna

Fiačanová Nikola
Kubová Veronika
Šípka Matúš

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 14.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 74
e-mail: rtg@zilpo.sk

Rádiologické oddelenie ŽILPO, s.r.o. zabezpečuje širokú škálu základných a špecializovaných vyšetrení v súlade s modernými trendami súčasnej rádiológie. V rámci poliklinických pracovísk na Slovensku je naše RDG pracovisko prvé, ktoré disponuje digitalizovaným röntgenom (RTG).

Celotelový RTG prístroj Siemens Multix Swing s prvým Fuji WIFI detektorm v Európe. umožňuje presne vyšetriť pacienta pri použití moderných technológií a určiť správnu diagnózu. Veríme, že náš tím RDG pracoviska spolu s najmodernejšou prístrojovou technikou dokážu prispieť k lepšej kvalite Vášho života.

Druhy výkonov

  • kompletné skiagrafické vyšetrenia skeletu a hrudníka
  • intravenózne vyšetrenia močového systému
  • malé RTG snímky zubov
  • panoramatické snímky zubov
RTG (zuby)