Zlomeniny v zápästí (dolný koniec vretenej a lakťovej kosti)

Jedna z najbežnejších zlomenín, postihuje hlavne ženy stredného veku (súvisí to s nárastom počtu žien s osteoporózou). Vzniká pádom na vystretú končatinu. Pokiaľ je zlomenina nestabilná t.j. aj po iniciálnom napravení úlomkov nie je ich postavenie anatomicky vyhovujúce, indikujeme operačnú liečbu. Spočíva v napravení kosti do adekvátneho postavenia a fixácie osteosyntetickým materiálom buď Kirschnerovými drôty alebo dlahou.

Kirschnerove drôty majú obmedzené indikácie, zväčša sa používajú u veľkofragmentových a mimokĺbnych zlomenín.


Hitom poslednej doby je aplikácia špeciálnych uhlovostabilných dláh. Tieto umožňujú skorú rehabilitáciu /je zo dokonca žiadúce, odložiť sadrovú fixáciu po 2 až 3 týždňoch od operácie, a rozcvičovať/. Je nimi možné zrekonštruovať i komplikované trieštivé vnútrokĺbne zlomeniny.

Na chirurgii ruky sa venujeme hlavne následkom po zle zhojených zlomeninách, s ktorými sa bohužiaľ ešte stretávame. Vtedy zisťujeme deformitu v zápästí a obmedzenie hybnosti. Nie je to len kozmetická chyba, ale aj funkčná porucha, ktorá výrazne obmedzuje – zle zhojené kosti spôsobujú ich vzájomný útlak, poškodenie chrupaviek a postupne destabilizáciu i v zápästí s bolesťami a postupne zhoršujúcou sa hybnosťou.

Riešenie týchto následkov je buď v opätovnom nalomení vretennej kosti a jej predlžení do vyhovujúceho postavenia, alebo za určitých podmienok v skrátení lakťovej kosti. Podstatou je zabezpečiť dobré postavenie v zápästnom klbe.

Použitím špeciálneho inštrumentária na následky zle zhojených zlomenín dokážeme vyrovnať ruku a sfunkčniť do najväčšej možnej miery.

Nezanedbávajme tieto deformity, ich následky sa časom zhoršujú a sú aj náročnejšie chirurgicky ovplyvnitené.

Zlomenina v zápästí