Vyšetrenie na COVID-19

Centrálne klinické laboratórium v Poliklinike Žilpo s.r.o. v súvislosti ochorením Covid- 19 ponúka  laboratórnu diagnostiku špecifických protilátok proti vírusu SARS- Cov -2 a dôkaz prítomnosti vírusu SARS- CoV-2 .

Cieľovou skupinou nášho laboratória sú prioritne potreby vyšetrení pre našich lekárov a pacientov ako súčasť diagnostického procesu a predoperačné vyšetrenia.

Voľné kapacity sú určené pre samoplatcov:

 • osobám bez klinických príznakov ochorenia
 • pri kontrolných vyšetreniach
 • pred vycestovaním do zahraničia alebo po návrate zo zahraničia

Výsledky do 8h

Na našom odbernom mieste budete mať výsledky maximálne do 8. hodín od odberu biologického materiálu.

Dostupnosť

Dostanete sa k nám pohodlne. Na veľkom parkovisku zaparkujete a po pár krokoch ste pri obernom mieste.

Víkend

V prípade záujmu o PCR vyšetrenie v sobotu nás prosím telefonicky kontaktujte.

Parkovanie

V našom zdravotníckom zariadení máte možnosť parkovania na veľkom parkovisku pri Kauflande. Stačí ak na kruhovom objazde výjdete srávnym výjazdom (pozri obrázok).

3h zadarmo

Naši návštevníci majú k dispozicií 3h parkovaia zdarma. Potom si je parkovanie potrebné doplatiť. Terminál je pri stupe do Kauflandu, stačí tam dať vašu ŠPZ. Platba je možná kartou aj v hotovosti.

Parkovisko

Parkovisko je veľké, môžete zparkovať v ktorejkoľvek jeho časti.

Digitálny COVID preukaz EÚ

Digitálny COVID preukaz EÚ o testovaní je potvrdenie o vykonaní testu PCR alebo AG. Platnosť preukazu stanovuje vyhláška SR.
Portál služieb Národného centra zdravotníckych informácií umožňuje zobraziť a stiahnuť si všetky Digitálne Covid preukazy EÚ. Ide o aktuálne platné preukazy, ako aj tie, ktoré boli vystavené pred dátumom 1. júla 2021. Umožňuje odoslať si ich všetky na email. Pokiaľ v systéme nie je evidovaná žiadna emailová adresa, portál automaticky vyzve na jej doplnenie

Získanie digitálneho COVID preukazu EÚ

Z dôvodu bezpečnosti a nariadení NCZI si covid preukaz musí každý občan vytvoriť on sám! Zdravotnícke zariadenie mu takýto preukaz poskytnúť nevie.

Naše a ani žiadne iné zdravotnícke zariadenie NEMÁ prístup k Vášmu COVID PASSU ani žiadnym osobnym údajom. Preto ak takúto formu potrebujete, musíte získať digitálny COVID preukaz EÚ, prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk. V prípade, že by ste mali problém, odporúčame Vám tento návod 

Ako postupovať

0

Vyberte si vyšetrenie

V prípade odberu biologického materiálu v piatok sú laboratórne výsledky dostupné až v pondelok, prípadne v sobotu (ak je pracovná služba)

0

Objednajte sa

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať pomocou formulára, prípadne telefonicky na č. 041/5627027.

Telefonické objednávanie je možné len (v pracovných dňoch) na uvedených kontaktoch v čase od 13:00 do 14:00.

0

Pridelenie termínu

 • V prípade ak bude Váš preferovaný termín dostupný, po vyplnení a spracovaní formulára príslušným pracovníkom budete kontaktovaný nasledujúci deň.
 • Čas odberu vám nebude pridelený.
 • Odbery prebiehajú vždy v stanovených termínoch (viď nižšie)
 • Termín objednania a potvrdenie Vám bude zaslaný na uvedený email.
 • Vzhľadom na veľký záujem o testovanie na Covid-19 Vás prosíme o trpezlivosť pri objednávaní

Zmenu termínu je nevyhnutné dohodnúť priamo s personálom ambulancie telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hod. vopred.

0

Odber

RT PCR testy

 • v čase od 07:00 do 09:00
 • Pred výterom nefajčiť.
 • Prísť na nalačno a bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií.
 • Pred výterom si úplne vyprázdniť nos a vykašľať sa.
 • Vykonávanie testov na Covid19 –  Ambulancia na prízemí, pri zadnom vchode od 07:00 – 09:00 hod.

Antigénové testy

 • v čase od 07:00 do 09:00
 • Pred výterom nefajčiť.
 • Prísť na nalačno a bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií.
 • Pred výterom si úplne vyprázdniť nos a vykašľať sa.
 • Vykonávanie testov na Covid19 –  Ambulancia na prízemí, pri zadnom vchode od 07:00 – 09:00 hod.

Protilátky (ELISA)

 • v čase od 07:00 do 09:00
 • Odbery na sérologické vyšetrenie protilátok typu IgA, IgM a IgG vykonávajú ošetrujúci lekári
 • pre samoplatcov pracovníci v mobilnom odberovom mieste – MOM (ambulancia preventívnej medicíny) na prízemí pri zadnom vchode do polikliniky.

Nevchádzajte do polikliniky, pracovník vám odoberie biologický materiál (výter z nosa a hrdla, prípadne kloktací test) cez okienko.

Dodržujte prosím odstupy 2 m v rade vonku.

0

Výsledky

RT PCR testy

 • papierová forma
 • SMS (NCZI)
 • email (voliteľné)

Antigénové testy

 • papierová forma
 • SMS (NCZI)
 • email

Protilátky (ELISA)

 • papierová forma
 • SMS (NCZI)
 • email
 • v pracovných dňoch v čase od 13:00 do 14:00 hod.
 •  v MOM na prízemí pri zadnom vchode
 • certifikát o vykonanom vyšetrení ponúkame v anglickom a nemeckom jazyku

V prípade odberu biologického materiálu v piatok sú laboratórne výsledky dostupné až v pondelok, prípadne v sobotu (ak je pracovná služba)

Zasielanie výsledkov emailom je možné len v prípade, že ste sa objednali pomocou online formulára

Charakteristika ponúkaných vyšetrení

Výber diagnostických laboratórnych testov závisí od štádia ochorenia, v ktorom sa infikovaná osoba nachádza.(1.)

V počiatočných štádiách ochorenia stanovujeme prítomnosť vírusu na slizniciach horných dýchacích ciest metódou RT-PCR ( polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase) a antigénovými testami.

Pre úspešnosť uvedených  testov  je nevyhnutné splnenie základných podmienok, medzi ktoré patrí správny čas na odber materiálu, správna technika odberu  zacvičeným odborným zdravotníckym pracovníkom ( odber nie je jednoduchý a vyžaduje profesionálnu zručnosť) a správnu manipuláciu so vzorkou.

RT PCR testy

Dávajú odpoveď na otázku, či bola osoba nakazená vírusom SARS-Cov-2.

Pokrývajú dlhší časový interval, takže aj po dlhšom čase od nakazenia prostredníctvom amplifikácie vírusovej RNA dokážu zachytiť aj jej veľmi malé množstvá, pričom živý vírus je na slizniciach horných dýchacích ciest prakticky neprítomný po 10-14 dňoch. Preto bol prijatý konsenzus, podľa ktorého je pacient po uplynutí tejto doby považovaný za neinfekčného.

Antigénové testy

Dávajú odpoveď na otázku, či je osoba infekčná práve teraz, v tomto momente.

Na rozdiel od RT PCR nezachytáva pozitivitu v prvých dňoch infekcie.

Najvhodnejšie je použitie:

 • 6-10 dní od infekcie
 • najväčšia záchytnosť u symptomatických pacientov
 • slabá záchytnosť u asymptomatických jedincov

Pokiaľ pretestovanie neprebieha v krátkych časových intervaloch (1-2/ týždeň) infikovaný jedinec v prvých dňoch môže byť významným zdrojom nákazy pre svoje okolie. Rovnako bezpríznakový jedinec s nizkou virusovou náložou a teda negatívnym testom môže ohrozovať osoby v blízkom kontakte

CT – (treshold cycle) – klasifikácia vírusovej nálože – počet cyklov

Zavedenie klasifikácie vírusovej nálože je veľkým prínosom pre porovnateľnosť RT PCR s antigénovými testami a pre  koreláciu testu s klinickým stavom a infekčným potenciálom pacienta.

CT < 20 vysoká vírusová záťaž
CT 20 - 30stredná vírusová záťaž
CT 30 - 36nízka vírusová záťaž
CT > 36hraničná vírusová záťaž – negat.

Protilátkové testy v diagnostike Covid-19.(2.)

Protilátkové testy sú určené na stanovenie špecifických protilátok v triedach IgA, IgM a IgG proti proteínom vírusu SARS-Cov-2.

V CKL používame na stanovenie protilátok IgG a IgM , po prekonaní ochorenia testy,kde sa ako antigénový substrát používa nukleokapsidový protein(NP), chemiluminiscenčnú imunochemickú metódu (CLIA). Na stanovenie protilátok po vakcinácií používame testy, kde sa ako antigénový substrát používa spike protein (S-RBD).

Na stanovenie IgA protilátok využívame ELISA testy.

IgA – protilátky

tvoria sa v skoršej fáze infekcie

 • reprezentujú slizničnú imunitu
 • ich hladiny postupne klesajú odporúča sa ich stanovenie u asympomatických pacientov a u pacientov s atypickými príznakmi slizničná imunita sprostredkovaná protilátkami IgA môže byť kritickým obranným mechanizmom proti SARS-Cov-2 na individuálnej úrovni, ktorý môže znižovať infekčnosť ľudských sekrétov a teda aj prenos vírusu pri hraničnom záchyte doporučuje sa doplniť RT PCR test

IgM – protilátky

protilátky akútnej fázy

tvoria sa 7-10. deň po kontakte s infekčným agensom

 • hladiny postupne klesajú pri hraničnom záchyte doporučuje sa doplniť RT PCR test

IgG – protilátky

protilátky neskorej fázy

tvoria sa približne od 14.dňa po kontakte s infekčným agensom

 • sú dôkazom prekonanej infekcie (postinfekčné) alebo imunitnej odpovede po očkovaní proti COVID-19 (postvakcinačné)
 • po čase dochádza k poklesu ich koncentrácie
 • stanovenie má dôležitý diagnostický význam u detí s post-kovidovým multisystémovým zápalovým syndrómom(MIS-C/PIMS-TS), keďže tento stav nastáva s odstupom 2-6 týždňov od prekonania infekcie vírusom SARS-CoV-2

Počet špecifických pamäťových T-lymfocytov klesá v porovnaní s koncentráciou protilátok len mierne. Počet špecifických pamäťových B-lymfocytov, ktoré produkujú protilátky pri reinfekcii zostáva stabilný.

Očkovanie jednoznačne predstavuje bezpečnejší a jednoduchší spôsob navodenia obrannej špecifickej imunitnej odpovede ako infekcia a postupné rizikové premorenie populácie.

Časový „sprievodca“ pre výber najvhodnejšieho testu podľa času od možnej infekcie

Covid 19 schéma

Legenda:

 • čierna čiara prezentuje časový priebeh pre dôkaz vírusu PCR metódou (cca 2-3 deň od infekcie)
 • modrá čiara prezentuje časový priebeh prítomnosti antigénu (cca 6-10 deň od infekcie)
 • červená čiara prezentuje časový priebeh tvorby protilátok a pravdepodobnosti ich dôkazu (cca od 8-14 dňa od infekcie podľa typu IgA, IgM / IgG)

KONTAKT

e-mail: covid@zilpo.sk

+421 41 5627027
+421 917 241429

Laboratorium  je od  12.8.2020 rozhodnutim RUVZ v Žiline pod  číslom: A/2020/ 02100-2/EPI a v súlade s prílohou č.2 Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom (MOM) a súčasne laboratóriom  vyšetrujúcim SARS-CoV-2, ktoré splnilo konfirmáciu NRC pre chrípku a ktoré je napojené na informačný systém IS COVID.

Literatúra:

 1. Možnosti laboratórnej diagnostiky ochorenia Covid-19 (Infoletter č.5).Ing.J.Petrisková,PhD.,doc.MUDr.M.Hrubiško, PhD. Mim.prof., prof.MUDr.M.Jeseňák,PhD., MBA, FAAAAI
 2. Dynamika sérokonverzie protilátok proti SARS-Cov-2 a jej diagnostický význam a limitácie (Infoletterč.6).Ing.J.Petrisková,PhD.,doc.MUDr.M.Hrubiško, PhD. Mim.prof., MUDr. R.Košturiak, PhD.,prof.MUDr.M.Jeseňák,PhD., MBA, FAAAAI