Prevencia vzniku chorôb z povolania

PZS - rehabilitácia

Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. – vedúca tímu PZS

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 48 • 0918 378 776
e-mail: pzs@zilpo.sk

Rehabilitácia

Pracovná zdravotná služba ŽILPO, s.r.o. Žilina sa usiluje o vytvorenie komplexného rehabilitačného programu, ktorý zahŕňa najmä klasickú fyzikálnu terapiu ako súčasť preventívnych opatrení v záujme predchádzania vzniku profesionálneho poškodenia zdravia.

Zamestnávateľovi ponúka zabezpečovať rehabilitáciu zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania (práca zaradená orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie) priebežne počas výkonu práce.