Nadštandardné preventívne prehliadky

Nadštandardné preventívne prehliadky

Personál:
prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
MUDr. Peter Kulina

zdrav. sestry:
Bc. Marianna Fraňová, sestra
Bc. Martina Horníková, sestra

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
ŽILPO, s. r. o., Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
Ambulancia PZS a preventívnej medicíny, 1. posch., č. d. 324
tel.: 041/ 562 70 17
mobil: 0917 241 429
e-mail: pzs@zilpo.sk

Starostlivosť o zdravie by mala byť prioritou každého človeka. Jednou z možností je prevencia, preto nečakajte a informujte sa o možnosti nadštandardnej preventívnej prehliadky (základnej, kompletnej) v našom zdravotníckom zariadení. Nadštandardné preventívne prehliadky sú na vlastnú žiadosť klienta a preto nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

 

Koľko stojí základná nadštandardná preventívna prehliadka?

 • žena: 295,- €
 • muž: 295,- €

Koľko stojí kompletná nadštandardná preventívna prehliadka?

 • žena: 525,- €
 • muž: 505,- €

 

A. Rozsah základnej nadštandardnej preventívnej prehliadky (samoplatca)

Laboratórne vyšetrenie

 • vyšetrenie stolice na skryté krvácanie
 • kompletný krvný obraz
 • biochemické parametre (glykémia, cholesterol, kreatinín, močovina, kyselina močová, bielkoviny, bilirubín celkový, AST, ALT, ALP,GMT, HDL, LDL, TG, Na, K, Ca, Mg, CRP, TSH,T4)
 • chemické vyšetrenie moču + moč. sediment

Interné vyšetrenie

 • rozhovor s klientom – rodinná anamnéza
 • momentálne subjektívne zdravotné ťažkosti
 • meranie krvného tlaku, pulzu, meranie tel. tuku a BMI prístrojom OMRON
 • vyšetrenie štítnej žľazy pohmatom
 • vyšetrenie ústnej dutiny
 • fyzikálne vyšetrenie ostatných častí tela
 • EKG, Ergometria, ECHO srdca

USG

 • vyšetrenie orgánov dutiny brušnej (pečeň, žlčník, obličky, pankreas a slezina)
 • karotíd (krčných ciev)

B. Rozsah kompletnej nadštandardnej preventívnej prehliadky (samoplatca)

Interné vyšetrenie

 • rozhovor s klientom – rodinná anamnéza
 • momentálne subjektívne zdravotné ťažkosti
 • meranie krvného tlaku, pulzu, meranie tel. tuku a BMI prístrojom OMRON
 • vyšetrenie štítnej žľazy pohmatom
 • vyšetrenie ústnej dutiny
 • fyzikálne vyšetrenie ostatných častí tela
 • EKG, Ergometria, ECHO srdca

Laboratórne vyšetrenie

 • vyšetrenie stolice na skryté krvácanie
 • kompletný krvný obraz
 • biochemické parametre (glykémia, cholesterol, kreatinín, močovina, kyselina močová, bielkoviny, bilirubín celkový, AST, ALT, ALP,GMT, HDL, LDL, TG, Na, K, Ca, Mg, CRP, TSH,T4)
 • onkomarker PSA – muži
 • chemické vyšetrenie moču + moč. sediment

USG

 • vyšetrenie orgánov dutiny brušnej (pečeň, žlčník, obličky, pankreas a slezina)
 • karotíd (krčných ciev)

Gynekologické vyšetrenie ženy

 • palpačné, kolposkopické a transvaginálne sonografické vyšetrenie genitálií, cytológia a palpačné vyšetrenie prsníkov
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia

Urologické vyšetrenie muža

 • vyšetrenie pohlavných orgánov, palpačné vyšetrenie prostaty per rectum, sonografické vyšetrenie prostaty a močového mechúra
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia

Očné vyšetrenie

 • objektívne stanovenie zrakovej ostrosti (autorefraktometrom) stanovenie subjektívnej zrakovej ostrosti a farbocitu
 • predpis okuliarov p. p.
 • vyšetrenie predného segmentu oka a očných médií štrbinovou lampou
 • vyšetrenie očného tlaku – noncontakt tonometrom
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia

Dermatologické vyšetrenie

 • vyšetrenie kože zamerané na záchyt prekanceróz a pigmentových névov
 • plesňové ochorenia, alergie a kožné ochorenia
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia


Postup pri základnej a kompletnej nadštandardnej preventívnej prehliadke

 1. Objednajte sa na prehliadku – telefonicky, mailom: telefón : 041 562 70 17, 0917 241 429, e-mail: pzs@zilpo.sk
 2. S konkrétnym termínom Vás budeme následne kontaktovať.
 3. Klient sa dostaví v dohodnutom termíne nalačno na ambulanciu PZS a preventívnej medicíny – 1. posch., č. d. 324 (preukaz poistenca a zdravotný záznam prineste so sebou).
 4. Po odberoch má klient možnosť občerstvenia v bufetovom zariadení priamo v budove polikliniky.
 5. Vybrané vyšetrenia absolvuje klient v našom zdravotníckom zariadení s dohodnutým časovým harmonogramom.
 6. Klient na výsledky nikde nečaká.
 7. Záverečná správa so zisteným nálezom a odporúčaním pre ošetrujúceho lekára bude odovzdaná klientovi.