Nadštandardné preventívne prehliadky

Nadštandardné preventívne prehliadky

Personál:
Prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
zdrav. sestry:
Bc. Marianna Fraňová
Ivana Puckalová

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
PZS – amb. preventívnej medicíny
tel.: 041/ 562 70 17
mobil: 0917 241 429
fax: 041/562 70 48
e-mail: pzs@zilpo.sk

Základom dobrého zdravia je starostlivosť o vlastné telo. Vo všeobecnosti platí, že ľahostajnosť a ignorovanie preventívnych prehliadok sú dôvodom vysokej úmrtnosti na onkologické a srdcovo-cievne ochorenia. Na to, aby sme sa vyhli týmto civilizačným ochoreniam, ktoré vplývajú na nás z každej strany sú nadštandardné preventívne prehliadky.

Postup vyšetrenia pri nadštandardnej preventívnej prehliadke

 • klient sa dostaví v dohodnutom termíne nalačno na našu ambulanciu preventívnej medicíny so svojou zdravotnou kartou a preukazom poistenca
 • prehliadka sa vykonáva v pracovné dni od pondelka do piatka od 07:00 do 15:30
 • špeciálne vyšetrenia absolvuje v našich zmluvných zariadeniach s presným časovým harmonogramom
 • klient nikde nečaká na výsledky
 • po ukončení prehliadky odovzdáme jej písomný záver osobne s konzultáciou o ďaľšom postupe na našej ambulancii alebo mimo ambulanciu, podľa požiadavky klienta

Rozsah nadštandardnej preventívnej prehliadky

Interné vyšetrenie

 • rozhovor s klientom -rodinná anamnéza
 • momentálne subjektívne zdravotné ťažkost
 • meranie krvného tlaku, pulzu, meranie tel .tuku a BMI pristojom OMRON
 • vyšetrenie štítnej žľazy pohmatom
 • vyšetrenie ústnej dutiny
 • fyzikálne vyšetrenie ostatných častí tela
 • EKG, Ergometria, Echo srdca

Laboratórne vyšetrenie

 • vyšetrenie stolice na skryte krvácanie
 • sedimentácia erytrocytov
 • krvný obraz
 • biochemické parametre /glykémia, cholesterol, kreatinín, močovina, kyselina močová, bielkoviny, bilirubín ? celkový, AST, ALT, ALP,GMT, HDL, LDL, TG, Na, Ka,Ca, Mg, CRP, TSH, T4
 • onkomarker CEA, PSA – muži / CA 125 – ženy
 • chemické vyšetrenie moču + moč. sediment

USG

 • dutiny brušnej /pečeň, žlčník, obličky, pankreas a slezina/
 • karotíd ( krčných ciev )

Gynekologické vyšetrenie ženy

 • palpačné, kolposkopické a transvaginálne sonografické vyšetrenie genitálií, cytológia a palpačné vyšetrenie prsníkov
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia

Urologické vyšetrenie muža

 • vyšetrenie pohlavných orgánov, palpačné vyšetrenie prostaty per rectum, sonografické vyšetrenie prostaty a močového mechúra
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia

Očné vyšetrenie

 • objektívne stanovenie zrakovej ostrosti / autorefraktometrom/
 • stanovenie subjektívnej zrakovej ostrosti a farbocitu
 • predpis okuliarov p.p.
 • vyšetrenie predného segmentu oka a očných médií štrbinovou lampou
 • vyšetrenie očného tlaku – noncontakt tonometrom
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia

Dermatologické vyšetrenie

 • vyšetrenie kože zamerané na záchyt prekanceróz a pigmentových névov
 • plesňové ochorenia, alergie a kožné ochorenia
 • vyhotovenie dokumentácie o výsledkoch vyšetrenia

Lekárska správa

 • záverečná správa so zisteným nálezom a odporúčaním pre ošetrujúceho lekára

Koľko stojí nadštandardná preventívna prehliadka?

 • žena: 470,- €
 • muž: 470,- €

Objednajte sa na prehliadku

Nečakajte na pozvanie od lekára, ale sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania nadštandardnej preventívnej prehliadky. Je oveľa jednoduchšie chorobám predchádzať, ako ich liečiť.