Interná ambulancia 2

Personál:
MUDr. Spišák Vladimír
zdrav. sestra:

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 39
e-mail: info@zilpo.sk

Interná ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútorným ochorením a je významnou súčasťou v systéme poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti vo všeobecnom vnútornom lekárstve.

Druhy výkonov

  • preventívne vyšetrenia (základný laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi), ochorenia vnútorného prostredia, obličiek, prostaty, pečene, štítnej žľazy, vyšetrenie nádorových markerov
  • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb u pacientov do 65 rokov
  • kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • 12 zvodové EKG s popisom
  • kompletné predoperačné interné vyšetrenia
  • posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu
  • vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
  • 24 hodinové monitorovanie TK