Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo

Stiahnite si tlačivo a darujte Občianskemu združenie ZDRAVIE Žilpo 2% zaplatenej dane.

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo (formát PDF)

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo (formát Word)

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo je zamerané predovšetkým na získavanie finančných prostriedkov na modernizáciu zdravotníckej prístrojovej techniky zabezpečujúcej najmodernejšie liečebné metódy pre zvýšenie kvality a bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti našim občanom – pacientom.  Za svoju činnosť toto združenie nepoberá žiadne odmeny a všetky vyzbierané finančné prostriedky sú v plnej výške použité na realizáciu plánovaných projektov. Ciele združenia: je dobrovoľné občianske združenie zamerané na ochranu a podporu zdravia, prevenciu a liečbu ochorení a podporu vzdelávania. Máme záujem meniť veci okolo seba, máme motiváciu prinášať stále nové možnosti, meniť veci k lepšiemu a zdravie – prevencia, či liečba patrí v našom živote k tomu najcennejšiemu, čo máme. K tomu smerujú našej aktivity.
IČO: 42071097 Číslo účtu: SK21 5600 0000 0005 9596 8001 (Prima banka Slovensko, a.s.) Adresa: ul. Vysokoškolákov 31, 010 07 Žilina Založené: dňa 10.12. 2009 v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. Štatutárny zástupca: predseda MUDr. Gabriela Köhlerová Sme riadne registrovaní na príjem 2 % zaplatenej dane.
rokprístrojcena
v €
Občianske združeniepočet vyšetrených pacientovoddelenie, ambulancia
2011Hysteroskop Johnson21.396,-18.010,-331gynekológia, urogynekológia, JAS
2012Kazetový sterilizátor STATIM4.695,-4.695,-600očné
2013Diagnostická stanica4.819,-4.819,-260RTG
20142 x EKG
Holter
1.580,-
2.358,39
3.938,39124
96
APL
Kardiológia
2015Holter SW
Rhinolaryngoskop
AngioVue
634,60
4.916,30
8.542,68
14.093,58
210
60
Kardiológia
ORL
Očné
Skutočná cena investícii: 30 910,-€ Prostriedky od Občianskeho združenia: 27 524,-

Zámer na rok 2014:

Diagnostická a operačná technika

Fotogaléria:

Otorinolaryngológia

Pozvánka na seminár Spolupráca ORL a pediatrie

Milé kolegyne a kolegovia,

v snahe zlepšiť našu ambulantnú spoluprácu, navzájom sa spoznať a predstaviť vám nové ORL techniky jednodňovej chirurgie u detí, Vás srdečne pozývam na stretnutie a seminár.

Termín: 16. marca 2018 o 13.30 hod.

Miesto: ŽILPO, Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina – Vlčince (Jednodňová ambulantná starostlivosť, seminárna miestnosť 6. poschodie)

Cieľom je vzájomná multiodborová synchronizácia postupov predoperačných vyšetrení, indikácií tonzilotómie, endoskopickej adenoidektómie a prístupu k syndrómu spánkového apnoe v detskom veku z rôznych uhlov pohľadu.

Seminár je hodnotený pre lekára aj sestru 2 kreditmi.

Program:

  1. Prehliadka operačných sál a workshop – prezentácia techník vyspelých zdravotných systémov na liečbu chorôb podnebných mandlí a hltanovej mandle – RFITT technika (rádiofrekvenčne indukovaná termoterapia) – MUDr. Hanzel PhD, MUDr. Adamová
  2. Prednášky:
  • RFITT v ORL – MUDr. Hanzel PhD, Klinika ORL a ChHaK JLFUK UNM v Martine
  • Poruchy spánku u detí spojené s chrápaním z pohľadu ORL – MUDr. Adamová, Žilpo s.r.o., Klinika ORL a ChHaK JLFUK a UNM v Martine
  • Tonzilotómia – MUDr. Adamová
  • Endoskopická adenoidektómia a tonzilotómia, pohľad anesteziológa – MUD. Mičková, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLFUK a UNM v Martine
  • Kedy odporučiť endoskopickú adenoidektómiu, tonzilektómiu even. tonzilektómiu z   pohľadu imunológa – MUDr. Neuschlová, Pediatrické oddelenie FNsP Žilina

Na záver Vás pozývam aj na malé občerstvenie a neformálnu diskusiu.

Prosím, potvrďte mi vašu účasť, Ďakujeme !

S úctou,

MUDr. Denisa Adamová, ŽILPO s. r. o.
Klinika ORL a ChHaK JLFUKa UNM v Martine

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo

Stiahnite si tlačivo a darujte Občianskemu združenie ZDRAVIE Žilpo 2% zaplatenej dane.

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo (formát PDF)

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo (formát Word)

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo je zamerané predovšetkým na získavanie finančných prostriedkov na modernizáciu zdravotníckej prístrojovej techniky zabezpečujúcej najmodernejšie liečebné metódy pre zvýšenie kvality a bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti našim občanom – pacientom.  Za svoju činnosť toto združenie nepoberá žiadne odmeny a všetky vyzbierané finančné prostriedky sú v plnej výške použité na realizáciu plánovaných projektov. Ciele združenia: je dobrovoľné občianske združenie zamerané na ochranu a podporu zdravia, prevenciu a liečbu ochorení a podporu vzdelávania. Máme záujem meniť veci okolo seba, máme motiváciu prinášať stále nové možnosti, meniť veci k lepšiemu a zdravie – prevencia, či liečba patrí v našom živote k tomu najcennejšiemu, čo máme. K tomu smerujú našej aktivity.
IČO: 42071097 Číslo účtu: SK21 5600 0000 0005 9596 8001 (Prima banka Slovensko, a.s.) Adresa: ul. Vysokoškolákov 31, 010 07 Žilina Založené: dňa 10.12. 2009 v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. Štatutárny zástupca: predseda MUDr. Gabriela Köhlerová Sme riadne registrovaní na príjem 2 % zaplatenej dane.
rokprístrojcena
v €
Občianske združeniepočet vyšetrených pacientovoddelenie, ambulancia
2011Hysteroskop Johnson21.396,-18.010,-331gynekológia, urogynekológia, JAS
2012Kazetový sterilizátor STATIM4.695,-4.695,-600očné
2013Diagnostická stanica4.819,-4.819,-260RTG
20142 x EKG
Holter
1.580,-
2.358,39
3.938,39124
96
APL
Kardiológia
2015Holter SW
Rhinolaryngoskop
AngioVue
634,60
4.916,30
8.542,68
14.093,58
210
60
Kardiológia
ORL
Očné
Skutočná cena investícii: 30 910,-€ Prostriedky od Občianskeho združenia: 27 524,-

Zámer na rok 2014:

Diagnostická a operačná technika

Fotogaléria:

Žilinský deň chirurgie ruky

Žilinský deň chirurgie ruky

Žilinský deň chirurgie ruky

s témou

Artroskopia zápästia a endoskopické výkony na ruke

Poliklinika ŽILPO s.r.o sa špecializuje na chirurgiu ruky už 4 roky. Krok za krokom zdokonaľuje diagnostické a terapeutické postupy, ktoré zvyšujú úroveň starostlivosti o pacientov a ich problémy s rukou. Nemusíme zdôrazňovať ako je človek obmedzený pri ochorení či traume ruky. Preto tento mladistvý odbor je čoraz viac predmetom záujmu lekárov – ortopédov, traumatológov, neurológov.

A práve ďalším krokom vpred v snahe vystúpiť nad rámec bežnej starostlivosti o pacienta je usporiadanie celoslovenského sympózia – Žilinský deň chirurgie ruky s témou artroskopia zápästia a endoskopické výkony na ruke. Toto stretnutie lekárov rôznych odborov so záujmom o chirurgiu ruky sa konalo 23. 1. v Holiday Inn za organizácie ŽILPO s.r.o polikliniky a pod záštitou Slovenskej artroskopickej poločnosti.

Žilinský deň chirurgie ruky

Žilinský deň chirurgie ruky

Prítomnosť lekárov z celého Slovenska bola bohatá a naviac bol veľký regionálny záujem prekonaný aj aktívnou účasťou lekárov z Čiech. Prednášky Doc. MUDr. Čižmáře I./Brno/, MUDr. Vodičky Z. /České Budějovice/ a MUDr. Kebrleho R. /Vysoké nad Jizerou, majiteľa The Best European Hand Diploma/ boli skutočnou lahôdkou o možnostiach terapeutických postupov v rámci artroskopie zápästia. Neopomíname ani prednášky MUDr. Hegera T. /Bratislava/, ktorý je vlajkonosičom slovenskej artroskopie tohto kĺbu a v rámci sympózia uviedol jej základné princíp a využitie.

K artroskopii zápästia ako nosnej téme sa počas podujatia pridružili ďalšie nie menej zaujímavé ukážky endoskopických výkonov na ruke. Ich prezentáciu zabezpečili MUDr. Fibír A. /Hradec Králové/, MUDr. Kovalčík S. /Žilina/ – s témou endoskopického riešenia syndrómu karpálneho tunela, MUDr. Cigaňák J. /Prievidza/ a MUDr. Eľko M. /Michalovce/ – s témou endoskopického riešenia zrastov zápästia a endoskopie koreňového kĺbu palca často postihovaného degeneratívnym ochorením tzv. rizartrózou.

Žilinský deň chirurgie ruky

Žilinský deň chirurgie ruky

Organizácia i vedenie, ktorých sa zhostil MUDr. Kovalčík S. /chirurgia ruky ŽILPO/ boli veľmi pozitívne hodnotené. Záber sympózia bol cielený na úzko špecifickú problematiku a v rámci nej prebiehala aj detailná prezentácia a diskusia v príjemnom hotelovom prostredí. K spokojnosti účastníkov prispeli i medicínske a farmaceutické firmy reklamou svojich produktov súvisiacich s témou sympózia.

Lekári – nadšenci chirurgie ruky – odchádzali zo sympózia s novými poznatkami a tiež s výzvou k novým, pre pacienta menej invazívnym a lepšie tolerovateľným chirurgickým výkonom, čo endoskopia ako miniinvazívna metóda ponúka. Záverom dúfajme, že tento počin bude mať aj svoje pokračovanie, čo organizátori povzbudení záujmom a vynikajúcou odozvou zúčastnených, prisľúbili.

Žilinský deň chirurgie ruky

Magnetom Essenza

Magnetom Essenza

Odovzdanie pracoviska magnetickej rezonancie

Spoločnosť ŽILPO, s.r.o. oznamuje, že dňa 19. júla 2013 sa uskutoční odovzdanie pracoviska magnetickej rezonancie v novovybudovaných priestoroch pod záštitou predsedu výboru pre zdravotníctvo MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH.

Ide o najnovší pristroj MAGNETOM ESSENZA (with Tim+Dot), ktorý bol vyvinutý s novou technológiou tak, aby sa zvýšila kvalita diagnostiky. Tento mimoriadne krátky 1,5 T systém obsahuje špičkovú koncepciu TIM (Total Imaging Matrix), ktorá poskytuje všetky štandardné aplikácie s mimoriadne vysokým rozlíšením zobrazenia.