Spoločnosť ŽILPO, s.r.o. získala NFP z OP-KZP

Spoločnosť ŽILPO, s.r.o. získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu – Kvalita životného prostredia vo výške 64.897,50 €. Hlavným cieľom projektu “Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny ŽILPO, s. r. o.” bola inštalácia fotovoltických panelov s kapacitou 96,76 kWe. Projekt spolufinancovala Európska Únia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celková investícia projektu bola…