VAKCINAČNÉ CENTRUM ŽILPO, spol. s r.o. Žilina

OBJEDNANIE

Na bezplatné očkovanie (prvá dávka) pre osoby zaradené do aktuálne platnej fázy vakcinácie SR sa objednáte:
www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

Osoby, ktoré nemajú prístup na internet, môžu využiť infolinku MZ SR 0800 174 174.

Vakcinačné centrum ŽILPO, spol. s r.o. Žilina sa nachádza v hlavnej budove polikliniky na 1. poschodí vpravo v čakárni pracovnej zdravotnej služby.

Očkovanie len pre objednaných pacientov. Nutné preukázať sa občianskym preukazom a potvrdením o zaradení do skupiny osôb zaradenej do aktuálne platnej fázy vakcinácie SR (napr. potvrdenie o zamestnaní, občiansky preukaz, zdravotná dokumentácia a pod.). Nevstupujte do priestorov vakcinačného centra bez platného termínu objednania.

DOKUMENTY PRED VAKCINÁCIOU

Pred vakcináciou odporúčame vopred vytlačiť a vypísať nasledujúci dokument

Dokument obsahuje Dotazník pacienta a Poučenie a informovaný súhlas pacienta. Je nevyhnutný pri obdivoch dávkach očkovania. Môžete si ho stiahnuť a vypísať v pohodlí domova, alebo tak budete musieť urobiť u nás v čakárni.

V prípade osôb nevyhnutne vyžadujúcich sprievod je povolený sprievod maximálne jednou osobou.

V prípade otázok o očkovaní alebo neočkovaní vzhľadom na Váš aktuálny zdravotný stav, kontaktujte vášho všeobecného lekára.

ZRUŠENIE TERMÍNU

Objednávanie zabezpečuje portál prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pokiaľ sa chcete z termínu odhlásiť alebo ho zmeniť, je potrebné kontaktovať infolinku NCZI na t. č. 02/3235 3030 alebo vyplniť kontaktný formulár na:
www.npz.sk
Nevyhnutné je uviesť dôvod zmeny/zrušenia.

DRUHÉ OČKOVANIE

Na druhé očkovanie sa neprihlasujte na portále www.korona.gov.sk, systém vám automaticky vygeneruje termín, ktorý vám príde v SMS alebo emaile. Rozptyl medzi prvým a druhým očkovaním je stanovený na 28 dní. Čakajte na SMS s termínom.

ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

V súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z. z 08. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „Vyhláška“), celé znenie TU, je možné podať nepoužitú očkovaciu dávku prioritne osobe s

  1. s ťažkým zdravotným postihnutím
  2. so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 (podľa odsek 2.2a – 2.2x vyššie uvedenej vyhlášky)
  3. so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 (podľa odsek 3.3a – 3.3r vyššie uvedenej vyhlášky)
  4. s vekom najmenej 50 rokov (podľa odseku 4.4a – 4.4d vyššie uvedenej vyhlášky)

Pri predvolaní na očkovanie je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a potvrdením o splnení podmienky zoznamu náhradníkov, napr. občiansky preukaz pri potvrdení vekovej hranice, potvrdenie ošetrujúceho lekára pre očkovanie na základe zdravotnej indikácie v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok Vyhlášky možné tieto osoby nahlásiť do zoznamu Vakcinačného centra ŽILPO, s.r.o. VYPLNENÍM ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA.

V prípade osôb bez prístupu na internet na t. č. +421 41 5627099 v pracovné dni v čase 12.00 h – 14.00 hod. Prosíme, aby telefonickú linku využívali prioritne osoby, ktoré nemajú prístup na internet.