Vyšetrenie na COVID-19

Centrálne klinické laboratória v Poliklinike Žilpo s.r.o. v súvislosti ochorením Covid 19 rozširujú ponuku pre laboratórne vyšetrovanie protilátok proti SARS Cov 2 a dôkaz vírusu SARS CoV 2 metódou rt PCR.

Cieľovou skupinou nášho laboratória sú prioritne potreby vyšetrení našich lekárov a pacientov ako súčasť diagnostického procesu a predoperačné vyšetrenia. Voľné kapacity sú určené pre samoplátcov.

Laboratorium  je od  12.8.2020 rozhodnutim RZVZ v Žiline pod  číslom: A/2020/ 02100-2/EPI a v súlade s prílohou č.2   Odborného usmernenia  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom je  laboratóriom  vyšetrujúcich SARS-CoV-2, ktoré splnili konfirmáciu NRC pre chrípku a ktoré sú napojené na informačný systém IS COVID

 

Výsledky laboratórnych vyšetrení sú dostupné v pracovných dňoch do 48 hodín od odberu

V prípade odberu biologického materiálu v piatok  sú laboratórne výsledky dostupné až v pondelok

 

NEVYŠETRUJEME osoby s príznakmi akútnych respiračných infekcií.

 • Odbery na serologické vyšetrenie protilátok typu IgM a IgG vykonávajú ošetrujúci lekári alebo ambulancia preventívnej medicíny pre samoplátcov.
 • Odbery materiálu na vyšetrenie rt PCR sa vykonávajú v špecializovanej ambulancii preventívnej medicíny na prízemí pri zadnom vchode do polikliniky.
 • Nevchádzajte do polikliniky, je tam okno, cez ktoré pracovník odoberie biologický materiál (výter z nosa a hrdla). Polikliniky Žilpo s.r.o. v osobitne určenom čase a to len osobám bez klinických príznakov ochorenia, kontrolných vyšetreniach, vyšetrení pred vycestovaním do zahraničia alebo po návrate zo zahraničia a pred plánovaným operačným výkonom operáciu. Na vyšetrenie je potrebné sa objednať cestou formulára na stránke www.zilpo.sk, záujemcovi bude po vyplnení priloženého formulára a uhradení určeného poplatku (cenník schválený VUC Žilina), pridelený presný čas na vyšetrenie. Nedodržanie určeného času nezakladá možnosť vrátenia úhrady alebo určenie náhradného termínu, zmenu termínu je nevyhnutné dohodnúť priamo s personálom ambulancie telefonicky alebo e-mailom najneskoršie 24 hod. vopred.

Od. 10.05.2020 sú k dispozícii

 • dôkaz imunoglobulínov IgA, IgM a IgG sa vykonáva z krvi a k dispozícii sú štandardné postupy dôkazu imunolgobulínov v krvnom sére,
 • dôkaz IgA, IgM resp. IgG – Klasický dôkaz protilátok ELISA testom) výsledok v deň odberu,
 • dôkaz prítomnosti IgM protilátok je signál „čerstvej“ infekcie,
 • dôkaz protilátok IgG je signál prekonania infekcie – tzv. „neskoré“ protilátky,
 • dôkaz protilátok typu IgA môže byť signálom kontaktu pacienta s vírusom s následným asymptomatickým priebehom ochorenia.

Od 12.05.2020 sa vykonávajú odbery pre vyšetrenie SARS Cov 2 metódou RT PCR, ktorá umožňuje zachytiť vírus už v skorom období po infekcii (cca 2-3 deň po nákaze). Pre úspešnosť uvedeného testu je nevyhnutné splnenie základných podmienok, medzi ktoré patrí správny čas pre odber materiálu, správna technika odberu materiálu zacvičeným odborným zdravotníckym pracovníkom ( odber nie je jednoduchý a zle vykonaný odber materiálu zásadne ovplyvní výsledok), dôležité je i uchovávanie biologického materiálu jeho transport do laboratória (napr. správne zabalenie testu, teplota pre uchovávanie a transport, čas od odberu po spracovanie).
Ak sa podarí zachytiť vírus, spoľahlivosť určenia je takmer 100%. Ak sa však vykoná napr. odber materiálu nesprávne záchyt i u jednoznačne chorej osoby sa nemusí podariť. V prípade nesprávneho načasovania odberu (veľmi skoro) sa potvrdenie RNA nemusí podariť (neprítomnosť vírusu na tkanivách, resp. malá koncentrácia). Výsledok je dostupný do 48 hod (spracovanie a testy PCR podľa metodiky schválenej SZO – Svetovou zdravotníckou organizáciou).

Používame len certifikované testy podľa metodiky schválenej SZO – Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Časový „sprievodca“ pre výber najvhodnejšieho testu podľa času od možnej infekcie

Časový „sprievodca“ pre výber najvhodnejšieho testu podľa času od možnej infekcie

Covid 19 schéma

Legenda:

 • čierna čiara prezentuje časový priebeh pre dôkaz vírusu PCR metódou (cca 2-3 deň od infekcie)
 • modrá čiara prezentuje časový priebeh prítomnosti antigénu (cca 6-10 deň od infekcie)
 • červená čiara prezentuje časový priebeh tvorby protilátok a pravdepodobnosti ich dôkazu (cca od 8-14 dňa od infekcie podľa typu IgA, IgM / IgG)

Cenník výkonov

Vyšetrenie protilátok na SARS CoV-2 z venóznej krvi (IgG, IgM) ELISA38 €
RT PCR vyšetrenie SARS CoV-260 €
Antigenove testy na SARS CoV-230 €

KONTAKT

e-mail: covid@zilpo.sk

+421 41 5627017
+421 917 241429