Autológna kondicionovaná plazma

Nový spôsob liečby športových úrazov a kĺbnej artrózy

Liečba športových úrazov zaznamenala v posledom období významné poznatky. Existuje veľa nových artroskopických operačných postupov, ktoré sú “šetrnejšie ” pre pacienta a umožňujú rýchlejšiu rehabilitáciu a zotavenie po úraze. Doba celkového liečenia  však závisí od “hojacich schopností” organizmu. Nové dôkazy medicínskej vedy ukazujú, že vieme “podporiť” organizmus k rýchlejšiemu hojeniu a skráteniu rekonvalescencie po športových úrazoch svalov, šliach a kĺbov. Obzvlášť sľubné sú výsledky  bioterapie  pri chronických zápalových stavov, ktoré nereagujú na štandardnú liečbu.

Čo je ACP Double syringe system?

ACP double syringe system umožnuje získať z krvi pacienta plazmu obohatenú o trombocyty a hojacie látky. Tento výťažok z krvi sa vstrekuje pomocou injekcie do poraneného miesta resp. kĺbu.

Ako injekcia z “vlastnej krvi” účinkuje?

V posledných rokoch sa vo vedeckých štúdiach venovala veľká pozornosť účinku rastových faktorov na hojenie tkanív po úraze alebo opotrebovaní. Rastové faktory sú uvoľňované do poraneného miesta z krvných doštičiek prúdiacej krvi. Tak napomáhajú biologickému procesu hojenia mäkkých tkanív ako je sval alebo šľacha po akútnych úrazoch alebo pri ich chronickom opotrebovaní. Najlepšou cestou ako urýchliť hojenie tkanív je aplikovať vyššiu dávku hojacích “rastových faktorov” – /autologous blood injection/ priamo do miesta poranenia. Klinické štúdie a referencie iných pracovísk aplikujúcich ACP sú jednoznačné – lepšie hojenie, skorý návrat k funkčným kĺbom, šľachám a podstatne rýchlejší ústup bolestí.

Ktoré diagnózy sa dajú takto liečiť?

Vo všeobecnosti ide o diagnózy týkajúce sa kĺbov, šliach a väzov pohybového aparátu. Ide o úrazy , ich následky, či chronické degeneratívne ochorenia v akejkoľvek lokalite. Z najčastejších a pre pacienta známych sú

  • čiastočné natrhnutia väzov
  • zápaly šliach a väzov
  • ochorenia úponov šliach a väzov ( tenisový lakeť, ostroha pätnej kosti, natiahnuté trieslá )
  • natrhnutie svalov
  • ložiskové defekty kĺbnej chrupavky (osteochondrosis dissecans)
  • poškodenie chrupavky I.-III. stupňa (artróza, chondromalácia, chondropatia)
  • trhliny rotátorov manžety ramena, chronické bolesti ramena
  • poranenie meniskov a väzov kolena
  • podpora hojenia väzov, svalov a šliach po úrazoch, operáciách a plastikách

Aký je postup pri aplikácii tejto metódy?

Pri návšteve pacienta sa mu odoberie 9 ml krvi do špeciálnej  dvojitej skúmavky. Táto vzorka sa dáva do laboratória, kde sa spracováva v centrifúge. Tak sa oddelí červená zložka krvi od plazmy.  Plazma obsahuje obohatené trombocyty, ktoré uvoľňujú bielkoviny a  ďalšie látky podporujúce urýchlenie hojaceho procesu tkanív. Takto pripravené “hojace bunky”  sa vstrekujú  injekciou priamo po poraneného miesta. Tento postup naštartuje organizmus

Ako  často sa podávajú injekcie a ako  dlho trvá celá “kúra”?

Aplikácia jednej injekcie a teda aj návšteva lekára trvá cca 30 minút. Injekcie sa podávajú v intervaloch cca 7 dní . Odporúča sa podať 4-6 injekcií. V akútnych prípadoch sa však intervaly medzi injekciami môžu skrátiť. Zohľadňuje sa aj klinický priebeh a pri jeho priaznivom rozvoji je možné aplikovať injekcií i menej.

Hradí takúto liečbu moja zdravotná poisťovňa?

V Európskej únii a na Slovensku sa táto liečba neuhrádza z verejného zdravotného poistenia. Ide o nadštandardnú bio liečbu hradenú na priamu platbu. Jedna injekcia sa hradí vo výške 200 €.

Riziká liečby ACP

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o aplikáciu vlastnej krvi, nehrozia pacientovi prakticky žiadne riziká. Odber aj aplikácia sú pri použití originálnej metódy ACP sterilné a aj z tohto pohľadu je aplikácia maximálne bezpečná. V niektorých prípadoch môže byť bolestivá z dôvodu ľahkej reakcie tkaniva na plazmu.