Preventívne prehliadky

Mnohí zanedbávame starostlivosť o svoje zdravie. Vo všeobecnosti platí, že ľahostajnosť a ignorovanie preventívnych prehliadok sú dôvodom vysokej úmrtnosti na onkologické a srdcovo-cievne ochorenia. Teší nás, že z roka na rok sa zvyšuje počet pacientov, ktorí navštívia naše neštátne zdravotnícke zariadenie kvôli absolvovaniu bezplatnej preventívnej prehliadke. Prehliadke by sa mal podrobiť každý občan, bez ohľadu na zdravotné problémy. Lekár nemá povinnosť predvolávať pacienta na prevenciu. Termín preventívnej prehliadky si treba vopred dohodnúť s lekárom.

Preventívne prehliadky

Na akú prehliadku máte nárok?

U všeobecného lekára

  • 1 x za dva roky – poistenci vo veku od 15 rokov
  • 1 x ročne – evidovaní darcovia krvi a zdravotne postihnutí

Priebeh prehliadky:

vyšetrenie by malo trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár začne prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus a pod.), nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklopom, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi V rámci prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby. V prípade potreby sú súčasťou prehliadky aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia, v 17. a 40. roku veku aj vyšetrenie cholesterolu, triacylglycerolov a hladiny cukru v krvi. Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici

U gynekológa

  • 1 x ročne – ženy nad 20 rokov (od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva)
  • 1 x mesačne – v tehotenstve (pri rizikovom alebo patologickom priebehu tehotenstva – podľa potreby)
  • 1 x za dva roky – nárok na ultrasonografické vyšetrenie prsníkov
  • 1 x za dva roky – od 40 rokov veku nárok na mamografické vyšetrenie

Priebeh prehliadky:

vyšetrenie by malo trvať dlhšie ako 20 minút. Lekár začne prehliadku rozhovorom, nasleduje komplexné gynekologické vyšetrenie pohľadom, pohmatom a pomocou zrkadiel – inšpekcia a palpácia prsníkov, inšpekcia genitálií, vyšetrenie konečníka, komplexné gynekologické vyšetrenie pomocou kolposkopu, odber výteru na cytologické vyšetrenie a podľa potreby sú súčasťou prehliadky aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia.

U urológa

  • 1 x za tri roky – muži od 50 rokov. Ide o novinku v programe prevencie hradenej z verejného zdravotného poistenia.

Priebeh prehliadky:

vyšetrenie by malo trvať najmenej 20 minút. Lekár začne prehliadku rozhovorom, nasleduje komplexné urologické vyšetrenie pohľadom, pohmatom – fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie prostaty. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA.

U stomatológa (zubára)

  • 1 x polročne – do 18 rokov veku
  • 1 x ročne – nad 18 rokov veku
  • 2 x v tehotenstve – raz na začiatku a raz pred koncom tehotenstva

Priebeh prehliadky:

vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad, kontrolu zubnej hygieny, hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI. V prípade potreby súčasne odstráni: povlak, zubný kameň, ošetrí zubný kaz. Ak má poistenec absolvované preventívne prehliadky, odstránenie zubného kazu mu hradí zdravotná poisťovňa.