Skákavý prst

Skákavý prst (stenotizujúca tendovaginitida, trigger finger) je ochorenie postihujúce šľachy ohýbačov prstov a ich pútka. Šlachy sú orgánom spojujúcim svaly predlaktia a kosti prstov ruky. Ich prostredníctvom je svalové stiahnutie predlaktia prenášané na drobné kĺby ruky – takto dochádza k pohybu prstov. Funkciou šľachových pútok je udržať správny priebeh šľachy v dlani a na prste. Vytvára sa tu akýsi tunel, ktorým šľacha môže pri pohybe voľne kĺzať. K obrazu skákavého prstu dochádza pri zdurení šľachy, ktoré brání jej hladkému priechodu šľachovým pútkom.

Skákavý prst

Násilné prekonanie miesta zhrubnutia cez pútko pri pohyboch prstu spôsobuje bolesť, vyvoláva fenomén lupnutia či preskočenia a obmedzuje hybnosť prstu. Zvýšené trenie v mieste zdurenia vyvolá zápalovú reakciu obalu šľachy (synovie) a pútka sprevádzanú opuchom a ďalším zhrubnutím. Týmto sa uzatvára bludný kruh, který môže vyústiť do stavu, kedy prst už nemôžme ohnuť či natiahnuť.

Čím je to spôsobené?

Príčina choroby nie je vždy jasná. Častejšie sa vyskytuje u pacientov s reumatoidnou artritídou, dnou či cukrovkou alebo po predchádzajúcich operačných výkonoch na ruke.

Aké sú príznaky?

V počiatočných štádiách sa choroba prejavuje len miernou bolesťou v mieste základného kĺbu palca či prstov. V mieste pútka môžme nahmatať bolestivé zdurenie. Neskôr dochádza k príznaku preskočenia a obmezenia pohybu prstu.

Aká je liečba?

Cieľom liečby skákavého prstu je obnoviť hladký priechod šľachy pútkom. K zníženiu opuchu šľachy sa ordinujú protizápalové lieky užívané vo forme tabliet alebo aplikujeme miestnu injekčnú liečbu priamo k šľache. Dočasná imobilizácia (znehybnenie) postihnutého prstu dlahou urýchli hojenie zápalu a zníži opuch v postihnutej oblasti. Vo väčšine prípadov je však indikovaná operačná liečba. Operácia sa vykonáva ambulantne v lokálnom znecitlivení a spočíva v preťatí šľachového pútka, ktoré tak prestane brániť voľnému pohybu zhrubnutej šlache. Pacient tak môže prstom voľne hýbať ihneď po operácii. Plne zaťažovať ruku je možné v podstate okamžite po odstranení stehov, čo je asi desiaty deň po operácii.